1958

år

1957 - 1958 - 1959

1958 var eit år i 1950-åra.

Sagt om 1958Endra

Sagt i 1958Endra

Opphavleg tekst:
«I'm gonna take two weeks, gonna have a fine vacation
I'm gonna take my problem to the United Nations»

Informasjon
Opphav: Eddie Cochran

Kjelde:«Summertime Blues» (song)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1958

Stikkord
ferie
Dei sameinte nasjonane
sommar
problem
«Eg vil ta to veker, eg vil ha ein fin ferie.
Eg vil ta mi sak til Dei sameinte nasjonane.»


«Eg vil ta to veker, eg vil ha ein fin ferie.
Eg vil ta mi sak til Dei sameinte nasjonane.»   Eddie Cochran