Eg var nervesliten, gudbetre det, og hadde altfor god grunn til å vera det.


Teke frå nb.no
Opphavleg tekst:
«Eg var nervesliten, gudbetre det, og hadde altfor god grunn til aa vera det. Fraa det friske livet i heimbygdi mi utpaa havkanten var eg med ein gong komen upp i bøker og leksor til yver øyro.»

Informasjon
Opphav: Rasmus Løland

Kjelde:Nervesliten (forteljing)
År: 1896
Sitattype: Førstelinje

Stikkord
nerver
skilnader
slit
heimstader
bygder
bøker
lekser
skulearbeid
lærarar
«Eg var nervesliten, gudbetre det, og hadde altfor god grunn til å vera det. Frå det friske livet i heimbygda mi utpå havkanten var eg med ein gong komen opp i bøker og lekser til over øyro.»
«Eg var nervesliten, gudbetre det, og hadde altfor god grunn til å vera det. Frå det friske livet i heimbygda mi utpå havkanten var eg med ein gong komen opp i bøker og lekser til over øyro.»   Rasmus Løland