«Felles feil blir lov.»JussTeke frå John Duncan Martin Derrett: Essays in classical and modern Hindu law. Volume 4
Opphavleg tekst:
«Communis error facit ius.
(Også skrive Communis error facit jus.

Informasjon

Opphavleg mål: Latin

Periode: Mellomalderen
Kontekst: Sitatet viser til eit rettsprinsipp med røter til romersk tid der rettsavgjerder teke av nokon som ikkje eigentleg hadde rett til å ta dei blei oppretthaldne for det felles beste. Prinsippet har vore brukt i seinare europeisk jus om høve der rettsreglar som blir gjentekne ofte nok, og med stor nok overtyding, blir gjeldande.

Kjelder

Stikkord
lovar
feil
juss
«Felles feil blir lov.»