Sjå ògEndra

Mal:Ordtak/Døme. Her er malen sett opp klar til bruk med parametra forklarte.

MaltekstenEndraInformasjonSjå ògEndra

For å peika til liknande sitat.


StikkordEndra

For å oppgje stikkord knytta til sitatet. Ein får automatisk peikar og kategori på dei fem første.