Dette er ein mal som gjer at ein kan visa fram sitat på ein måte på samlingssider, og i utvida form på si eiga side. Sitatet vil bli vist i enkel form om tittelen på sida er forskjellig frå tittel-parameren til sitatet, eller tekst-parameteren, om «tittel» ikkje er i bruk.

Sjå ògEndra

Mal:Sitat/Døme. Her er malen sett opp klar til bruk med parametra forklarte.

MaltekstenEndra


Informasjon

Sjå ògEndra

For å peika til liknande sitat.


StikkordEndra

For å oppgje stikkord knytta til sitatet. Ein får automatisk peikar og kategori på dei fem første.