Naar Vaad-ild stiger op, den ene med den anden Bær Vand, og hielper til, at de kand slucke Branden.


Teke frå kalliope.org

Informasjon
Opphav: Dorothe Engelbretsdotter

Kjelde:«Den Taare-gydende Synderinde.» (dikt)
Taare-Offer (diktsamling)
Opphavleg mål: Dansk
År: 1685

Stikkord
brann
sløkking
hjelp
samarbeid

Naar Vaad-ild stiger op, den ene med den anden
Bær Vand, og hielper til, at de kand slucke Branden.

Fighting a Fire av William P. Chappel

Naar Vaad-ild stiger op, den ene med den anden
Bær Vand, og hielper til, at de kand slucke Branden.

  Dorothe Engelbretsdotter