Opphavleg tekst:
«bān mén nòng fǔ

班門弄斧 (tradisjonell skrift)

班门弄斧 (forenkla skrift)»

Informasjon

Kinesisk ordtak


Opphavleg mål: Mandarin, kantonesisk
Kontekst: Brukt til, eller om, ein person som trur han veit noko betre enn ekspertar. Li Ban var ein legendarisk tømmermann som skal ha vore så meisterleg at han mellom anna hogg ut ein føniks i tre som kunne flyga.
Sjå òg
Stikkord
økser
ekspertar
ekspertise
kunnskap
overmot
«Svinga øksa ved Ban si dør.»


«Svinga øksa ved Ban si dør.» Kinesisk ordtak


Opphavleg tekst:
«Teaching your grandmother to suck eggs»


Variant: Teaching grandmother to suck eggs

You would have me teach my Grandame to suck Eggs (1707)
a child may sometimes teach his grandmother to suck eggs (Tom Fielding, 1749)

Informasjon

Engelsk ordtak


Opphavleg mål: Engelsk
Kontekst: Brukt til, eller om, ein person som trur han veit noko betre enn ekspertar.
Sjå òg
Stikkord
besteforeldre
bestemødrer
kunnskap
ekspertise
overmot
egg
læring
undervising
«Læra bestemor si å blåsa egg.»


«Læra bestemor si å blåsa egg.» Engelsk ordtak


Opphavleg tekst:
«Piscem natare doces»


Variant: Gresk Ἰχθὺν νηχέσθαι διδάσκεις (Ikhthỳn nêkhésthai didáskeis.)


Informasjon

Latinsk ordtak, også gresk


Opphavleg mål: Latin
Kontekst: Brukt til, eller om, ein person som trur han veit noko betre enn ekspertar. (John Devoe Belton: A literary manual of foreign quotations, ancient and modern)

Ifølgje Erasmus frå Rotterdam stamma ordtaket frå den greske grammatikaren Diogenianus. (Engelsk Wikipedia)
Sjå òg
Stikkord
fiskar
symjing
kunnskap
ekspertise
overmot
«Du lærer ein fisk å symja.»


«Du lærer ein fisk å symja.» Latinsk ordtak