Samar

innfødt finsk-ugrisk folkeslag i det arktiske området Sápmi


«Lapperne ... er de ældst-berettigede og saa at sige, odelsbaarne Indvaanere af den egentlige Lapmark»   Peter Schnitler


Informasjon
Opphav: Peter Schnitler

Kjelde:Lappekommissionen av 1897. Innstilling 1904. Bilag 7.
Opphavleg mål: Dansk
År: 1745
Periode: Opplysingstida
Kontekst: Major Peter Schnitler, 26.6.1745. Lappekommissionen av 1897. Innstilling 1904. Bilag 7, s. 42.

Stikkord
samar
Sameland
odel
urfolk
eigedomsrett
«Lapperne ... er de ældst-berettigede og saa at sige, odelsbaarne Indvaanere af den egentlige Lapmark»
Un Lapon av François-Auguste Biard.
Teke frå Innlegg frå generalsekretær i Samisk kirkeråd (SKR), Synnøve Brevik under Temamøte: Hvordan kan kirken være en identitetsfremmende faktor i Nord-Salten? (Hamarøy 24.02.03)
Opphavleg tekst:
«Lapperne de vanker i utkanterne, i det skumle, sæt lys og luft på dem, og de vantrives som utøi og makk.»

Informasjon
Opphav: Knut Hamsun

Kjelde:Markens grøde (roman)
Opphavleg mål: Riksmål
År: 1917

Stikkord
samar
utøy
mørke
luft
lys
rasisme
«Lappane vankar i utkantane, i det skumle, set lys og luft på deim, så vantrivst dei som utøy og makk.»


«Lappane vankar i utkantane, i det skumle, set lys og luft på deim, så vantrivst dei som utøy og makk.»   Knut Hamsun