Walter Savage Landor

britisk poet

Walter Savage Landor (1775–1864) var ein engelsk forfattar.


Opphavleg tekst:

«Men, like nails, lose their usefulness when they lose their direction and begin to bend: such nails are then thrown into the dust or into the furnace.»

Informasjon
Opphav: Walter Savage Landor

Kjelde:Cromwell and Noble
Imaginary Conversations (1824-1829)
Opphavleg mål: Engelsk
Periode: 1820-åra

Stikkord
spikrar
menn
nytte
forkasting
støv
omnar
«Menn, nett som spikrar, mistar nytteverdien når dei mistar retninga og byrjar å bøya av. Slike spikrar blir deretter kasta vekk i støvet eller inn i smelteomnen.»
Gammal spiker


«Menn, nett som spikrar, mistar nytteverdien når dei mistar retninga og byrjar å bøya av. Slike spikrar blir deretter kasta vekk i støvet eller inn i smelteomnen.»