Wikiquote:Automatisk tiår


Malen blir brukt til å laga tiår av eit oppgjeve årstal.

Døme: {{Wikiquote:Automatisk tiår|1921}} gjev 1920-åra.