1600

år

1599 - 1600 - 1601

1600 var eit år i 1600-åra.

Sagt om 1600Endra

Sagt i 1600Endra

Opphavleg tekst:

«Spring, the sweet spring, is the year’s pleasant king,
Then blooms each thing, then maids dance in a ring,
Cold doth not sting, the pretty birds do sing:
      Cuckoo, jug-jug, pu-we, to-witta-woo!»


Informasjon
Opphav: Thomas Nashe

Kjelde:«Summer's Last Will and Testament» (dikt)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1600
Kontekst: linje 161–164.

Stikkord
vår
kongar
årstider
år

Vår, søte vår, er den gode kongen av kvart år

 
Romersk mosaikk av Våren.


 

Vår, søte vår, er den gode kongen av kvart år

  Thomas Nashe