1709

år

1708 - 1709 - 1710

1709 var eit år i 1700-åra.

Sagt om 1709Endra

Sagt i 1709Endra

Opphavleg tekst:

«Words are like leaves; and where they most abound,
Much fruit of sense beneath is rarely found.»


Informasjon
Opphav: Alexander Pope

Kjelde:«An Essay on Criticism» (dikt)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1709
Kontekst: line 309 i diktet

Stikkord
ord
lauv
frukter
visdom

Ord er som lauv, og der det er flest
det sjeldan ligg visdomsfrukt under mest.


Ord er som lauv, og der det er flest
det sjeldan ligg visdomsfrukt under mest.

  Alexander Pope