1861

år

1860 - 1861 - 1862

1861 var eit år i 1860-åra.

Sagt om 1861Endra

Sagt i 1861Endra

Opphavleg tekst:

«Paa Vossevangen der vil jeg boe,
Der voxer Kløver over Høie,
Der gaaer hver Ungkarl med blanke Skoe
Og med en sølverknappet Trøie.
Der danse Piger med Baand i Haar,
De lange Fletninger til Jorden naaer.
Ja, tro Du mig,
Jeg siger Dig,
Der er det fagert at leve.
der er det fagert at leve!»


Informasjon
Opphav: Carsten Hauch

Kjelde:«Vossevangen» (dikt)
Opphavleg mål: Dansk
År: 1861
Kontekst: Omsett til nynorsk av Hulda Garborg

Stikkord
Voss
ønskje
bustader

På Vossevangen der vil eg bu,
der veks det kløver på heia;
der gjeng kvar ungkar med blanke skor,
og sylvknapp hev han i trøya;
der dansar gjenta med band i hår,
og fletton` radt nedpå marki når, -
ja tru du meg, eg segjer deg:
Der er det fagert å leva.

 
Vangsvatnet på Vossevangen (Foto: Frokor)


På Vossevangen der vil eg bu,
der veks det kløver på heia;
der gjeng kvar ungkar med blanke skor,
og sylvknapp hev han i trøya;
der dansar gjenta med band i hår,
og fletton` radt nedpå marki når, -
ja tru du meg, eg segjer deg:
Der er det fagert å leva.

  Carsten Hauch