1988 - 1989 - 1990

1987 var eit år i 1980-åra.

Sagt om 1987 endre

Sagt i 1987 endre

Teke frå time.com/en.wikiquote
Opphavleg tekst:
«Everybody is interesting for an hour, but few people can last more than two.»

Informasjon
Opphav: V.S. Naipaul

Kjelde:Wanderer of Endless Curiosity (artikkel)
Times (tidsskrift)
År: 1989
Kontekst: Frå artikkel av R.Z. Sheppard i Time 10. juli 1989

Stikkord
folk
interesse
«Alle er interessante i ein time, men få folk kan vara lengre enn to.»


 

«Alle er interessante i ein time, men få folk kan vara lengre enn to.»   V.S. Naipaul