De gustibus non disputandum.


Opphavleg tekst:
«De gustibus non disputandum.»

Informasjon

Latinsk ordtak


Opphavleg mål: Latin
Seinare bruk

Sitert som «There is no disputing about taste» av Laurence Sterne i The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman (1760-1767). Også sitert av Jeremy Taylor i Reflections upon Ridicule (1707).

Ordtaket blir også brukt i Brødrene Karamasov (1880) av Fjodor Dostojevskij.

I skodespelet Måken (1895) av Anton Tsjekhov blandar ein figur i hop dette uttrykket og «de mortuis, aut bene aut nihil» (om dei døde, anten godt eller inkje). Resultatet er «de gustibus aut bene, aut nihil», 'om smak, la inkje bli sagt bortsett frå det som er godt.»
Sjå òg
Stikkord
smak
diskusjonar
«Smak og behag kan ikkje diskuterast.»
«De Gustibus», bakeri i Borough i England.
«Smak og behag kan ikkje diskuterast.» Latinsk ordtak