Den store tragedien innan vitskapen er drapet på ein vakker hypotese av eit fælt faktum.


Teke frå Elizabeth Knowles. "T. H. Huxley", Oxford Dictionary of Quotations. Oxford University Press. Utsegna stod i Collected Essays ‘Biogenesis and Abiogenesis’ frå 1893-4.
Opphavleg tekst:
«The great tragedy of Science—the slaying of a beautiful hypothesis by an ugly fact.»

Informasjon
Opphav: Thomas Henry Huxley

Kjelde:Collected Essays (bok)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1893

Stikkord
vitskap
naturvitskap
den vitskaplege metoden
fakta
hypotesar
tragediar
ironi
«Den store tragedien innan vitskapen er drapet på ein vakker hypotese av eit fælt faktum.»
«Den store tragedien innan vitskapen er drapet på ein vakker hypotese av eit fælt faktum.»   Thomas Henry Huxley