Ein person som sel egg bør ikkje starta ein slostkamp på marknaden.


Teke frå bbc.co.uk
Opphavleg tekst:
«A person who sells eggs should not start a fight in the market.»

Informasjon

Zambisk ordtak


Opphavleg mål: Engelsk

Stikkord
egg
slosting
varsamheit
sårbarheit
«Ein person som sel egg bør ikkje starta ein slostkamp på marknaden.»
Egg til sals på ein marknad
«Ein person som sel egg bør ikkje starta ein slostkamp på marknaden.» Zambisk ordtak