Helga Pedersen

norsk politikar

Helga Pedersen (f. 1973) frå Tana i Finnmark er ein norsk Arbeidarparti-politikar av delvis samisk opphav.

Helga Pedersen


Teke frå nrk.no
Opphavleg tekst:
«Bakgrunnen din skal ikke være det som bestemmer om du lykkes - enten du kommer fra Tana, Rana, Fana eller Ghana.»

Informasjon
Opphav: Helga Pedersen

Kjelde:- Ikke halvt, men helt samisk (artikkel)
Opphavleg mål: Bokmål
År: 2007

Stikkord
identitet
Tana
Rana
Fana
Ghana
stadnamn
moglegheiter
rim
«Bakgrunnen din skal ikkje vera det som bestemmer om du lukkast - anten du kjem frå Tana, Rana, Fana eller Ghana.»


«Bakgrunnen din skal ikkje vera det som bestemmer om du lukkast - anten du kjem frå Tana, Rana, Fana eller Ghana.»