Henrik Stampe (1713-1789) var ein dansk jurist, generalprokurør og statsminister.


Teke frå Wikipedia på bokmål, som oppgjev side 103–104 og kjelde 10.1 i Danmark under forvandling av Torben Hansgaard.
Opphavleg tekst:
«Det kan ikke nægtes, at jo det alt for stærke bånd, som er lagt på bondestanden, kan have adskillelige følger, og at det rimeligvis ville være mere fordelagtigt for folkemængden, om bondestanden blev tilstået nogen større frihed»

Informasjon
Opphav: Henrik Stampe
Kontekst: Frå ei debatterande brevveksling mellom ein godseigar, som var utilfreds med den føreslåtte bondefrigjeringa, og embetsmannen Henrik Stampe.
Stikkord
bønder
liveigenskap
standssamfunnet
band
fridom
følgjer
landboreformene
«Det kan ikkje nektast at det jo alt for sterke bandet som er lagt på bondestanden kan ha fleire følgjer, og at det rimelegvis ville vera meir fordelaktig for folket om bondestanden blei innrømma noko meir fridom.»


«Det kan ikkje nektast at det jo alt for sterke bandet som er lagt på bondestanden kan ha fleire følgjer, og at det rimelegvis ville vera meir fordelaktig for folket om bondestanden blei innrømma noko meir fridom.»Teke frå Wikipedia på bokmål, som oppgjev side 103–104 og kjelde 10.1 i Danmark under forvandling av Torben Hansgaard.
Opphavleg tekst:
«Det er vist at en godsejer, som begriber og indser sin egen virkelige fordel, behandler sine bønder som sine egne børn og gør sig en fornøjelse af at bidrage til deres bedste og velgående»

Informasjon
Opphav: Henrik Stampe
Kontekst: Frå ei debatterande brevveksling mellom ein godseigar, som var utilfreds med den føreslåtte bondefrigjeringa, og embetsmannen Henrik Stampe.
Sjå òg
Stikkord
bønder
godseigarar
liveigenskap
standssamfunnet
foreldre
barn
omsut
landboreformene
«Det er vist at en godsejer, som begriber og indser sin egen virkelige fordel, behandler sine bønder som sine egne børn»


«Det er vist at en godsejer, som begriber og indser sin egen virkelige fordel, behandler sine bønder som sine egne børn»