«Det er en politisk oppgave å gi folk en sjanse, og ta vare på dem som ikke evner å bruke den sjansen. Men vi kan ikke ta vare på alle uten at de bidrar selv.»   Fabian Stang

Teke frå kalliope.org

Informasjon
Opphav: Dorothe Engelbretsdotter

Kjelde:«Den Taare-gydende Synderinde.» (dikt)
Taare-Offer (diktsamling)
Opphavleg mål: Dansk
År: 1685

Stikkord
brann
sløkking
hjelp
samarbeid

Naar Vaad-ild stiger op, den ene med den anden
Bær Vand, og hielper til, at de kand slucke Branden.

Fighting a Fire av William P. Chappel


Naar Vaad-ild stiger op, den ene med den anden
Bær Vand, og hielper til, at de kand slucke Branden.

  Dorothe EngelbretsdotterTeke frå «Stang ber østkantfolk lære av vestkanten» 20.10.07 i Aftenposten.no

Informasjon
Opphav: Fabian Stang

Kjelde:intervju
Aftenposten (avis)
År: 2007
Kontekst: Intervju i samband med at Stang er vald til ny ordførar i Oslo. Ei av problemstillingane er skilnaden i venta levealder mellom austkanten og vestkanten.

Stikkord
velferd
politisk ansvar
sjansar
hjelp
sjølvhjelp
«Det er en politisk oppgave å gi folk en sjanse, og ta vare på dem som ikke evner å bruke den sjansen. Men vi kan ikke ta vare på alle uten at de bidrar selv.»