Sjå ògEndra

Mal:Sitat/Døme. Her er malen sett opp klar til bruk med parametra forklarte.

MaltekstenEndra


Informasjon

Sjå ògEndra

For å peika til liknande sitat.


StikkordEndra

For å oppgje stikkord knytta til sitatet. Ein får automatisk peikar og kategori på dei fem første.