Norman Mailer (1923–2007) var ein amerikansk journalist, forfattar og filmregissør.

Norman Mailer


Teke frå Elizabeth Knowles (red.) Oxford Dictionary of Quotations (8 ed., 2014)
Opphavleg tekst:
«A modern democracy is a tyranny whose borders are undefined; one discovers how far one can go only by travelling in a straight line until one is stopped.»

Informasjon
Opphav: Norman Mailer

Kjelde:The Presidential Papers (bok)
År: 1964
Kontekst: forord

Stikkord
demokrati
tyranni
grenser
«Eit moderne demokrati er eit tyranni der grensene er udefinerte. Ein finn ut kor langt ein kan gå berre ved å reisa i ei strak linje til ein blir stoppa.»


«Eit moderne demokrati er eit tyranni der grensene er udefinerte. Ein finn ut kor langt ein kan gå berre ved å reisa i ei strak linje til ein blir stoppa.»