Grenser

geografisk skille mellom stater eller andre einingar

«Grensene i språket mitt ber i seg grensene for verda mi.»   Ludwig WittgensteinGrensa mellom Frankrike og Sveits.


Teke frå Tysk Wikiquote
Opphavleg tekst:
«Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.»

Informasjon
Opphav: Ludwig Wittgenstein

Kjelde:Logisch-Philosophische Abhandlung (bok)
Opphavleg mål: Tysk
År: 1922
Kontekst: Logisch-Philosophische Abhandlung (Tractatus logico-philosophicus) 5.6

Stikkord
grenser
språk
verda
filosofi
språkvitskap
«Grensene i språket mitt ber i seg grensene for verda mi.»
Opphavleg tekst:
«Frontiers are indeed the razor’s edge on which hang suspended the modern issues of war or peace, of life or death to nations.»

Informasjon
Opphav: George Curzon

Kjelde:«Romanes Lecture on the subject of FRONTIERS» (førelesing)
År: 1907

Stikkord
grenser
krig
fred
nasjonar
eggar
«Grenser er utan tvil knivseggen der dei moderne spørsmåla om krig eller fred, om liv eller død for nasjonar, heng.»


«Grenser er utan tvil knivseggen der dei moderne spørsmåla om krig eller fred, om liv eller død for nasjonar, heng.»   George CurzonTeke frå Elizabeth Knowles (red.) Oxford Dictionary of Quotations (8 ed., 2014)
Opphavleg tekst:
«A modern democracy is a tyranny whose borders are undefined; one discovers how far one can go only by travelling in a straight line until one is stopped.»

Informasjon
Opphav: Norman Mailer

Kjelde:The Presidential Papers (bok)
År: 1964
Kontekst: forord

Stikkord
demokrati
tyranni
grenser
«Eit moderne demokrati er eit tyranni der grensene er udefinerte. Ein finn ut kor langt ein kan gå berre ved å reisa i ei strak linje til ein blir stoppa.»


«Eit moderne demokrati er eit tyranni der grensene er udefinerte. Ein finn ut kor langt ein kan gå berre ved å reisa i ei strak linje til ein blir stoppa.»   Norman MailerTeke frå The Independent
Opphavleg tekst:
«Anybody who thinks there can be limitless growth in a limited environment, is either mad or an economist.»

Informasjon
Opphav: David Attenborough

Kjelde:Radio Times (intervju)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 2012

Stikkord
grenser
miljø
miljøvern
natur
vekst
galskap
økonomar
«Einkvan som trur ein kan ha grenselaus vekst i eit avgrensa miljø, er enten galen eller ein økonom.»


«Einkvan som trur ein kan ha grenselaus vekst i eit avgrensa miljø, er enten galen eller ein økonom.»   David Attenborough