Verdskart frå 1592.


Om verda

endre
Teke frå Den burtkomne Faderen (XLII) på Wikikilden

Informasjon
Opphav: Arne Garborg

Kjelde:Den burtkomne Faderen (roman)
Opphavleg mål: Landsmål
År: 1899

Stikkord
ungdom
vaksne
eldre
strid
verda
elsk
draumar
«For ikkje Ungdomen elskar Verdi; den elskar sin Draum; og ikkje Manndomen elskar Verdi; den elskar sin Strid; Alderdomen elskar Verdi.»


 

«For ikkje Ungdomen elskar Verdi; den elskar sin Draum; og ikkje Manndomen elskar Verdi; den elskar sin Strid; Alderdomen elskar Verdi.»   Arne GarborgOpphavleg tekst:

«my voice proclaims
How exquisitely the individual Mind
(And the progressive powers perhaps no less
Of the whole species) to the external World
Is fitted:--and how exquisitely, too,
Theme this but little heard of among Men,
The external World is fitted to the Mind.»


Omsett: røysta mi fortel

kor utsøkt kvar ein hug
(og alle menneskje si utviklingskraft
kanskje ikkje mindre) er verka til
for heile den ytre verda; kor utsøkt, òg,
eit omkvede ein sjeldan høyrer iblant folk,
den ytre verda er verka til for hugen.

(Omsetjing: Ranveig Thattai) </noinclude>


Informasjon
Opphav: William Wordsworth

Kjelde:«The Recluse» (dikt)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1814
Kontekst: Dette er eit utdrag frå det poetiske prospektet til The Recluse der Wordsworth sette opp strukturen og føremålet med diktet. Prospektet inneheld nokre av Wordworth sine mest namngjetne liner om sambandet mellom menneskesinnet og naturen.

Stikkord
verda
natur
sinnet
tilpassing
perfeksjon

Kor utsøkt [...] den ytre verda er verka til for hugen.

 
Nordlys i Alaska. (Foto: Joshua Strang)


 

Kor utsøkt [...] den ytre verda er verka til for hugen.

  William WordsworthTeke frå Ordtak frå Vossestrand ved Sundve skule (arkivert utgåve)

Informasjon

Opphavleg mål: Vossamål
Norsk ordtak
Stikkord
verda
Voss
vidde
samanlikningar
«Verda er vid, men Voss er vidare»
 
Vossavatnet


 

«Verda er vid, men Voss er vidare»Teke frå Tysk Wikiquote
Opphavleg tekst:
«Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.»

Informasjon
Opphav: Ludwig Wittgenstein

Kjelde:Logisch-Philosophische Abhandlung (bok)
Opphavleg mål: Tysk
År: 1922
Kontekst: Logisch-Philosophische Abhandlung (Tractatus logico-philosophicus) 5.6

Stikkord
grenser
språk
verda
filosofi
språkvitskap
«Grensene i språket mitt ber i seg grensene for verda mi.»


 

«Grensene i språket mitt ber i seg grensene for verda mi.»   Ludwig WittgensteinInformasjon
Opphav: Carl Jonas Love Almqvist

Om svenska rim
Opphavleg mål: Svensk

År: 1835
Seinare bruk

Almqvist er sitert og avvist Forskning pågår: Nationaldyrken ved Nationalencypledin, som peiker på at svært mange «typisk svenske» artar ikkje berre finst i Sverige.

Stikkord
Sverige
Skandinavia
verda
heimstader
bær
stikkelsbær
Afrika
Amerika
Europa

Vad bjuder oss uppriktigt Afrika?
Vad visa kan Amerika?
Vad Asien? Vad allt Europa?
Jag trotsar öppet alltihopa.
Men Skandinavien – det är alladar!
Blott Sverige svenska krusbär har.

 
Stikkelsbær


 

Vad bjuder oss uppriktigt Afrika?
Vad visa kan Amerika?
Vad Asien? Vad allt Europa?
Jag trotsar öppet alltihopa.
Men Skandinavien – det är alladar!
Blott Sverige svenska krusbär har.

  Carl Jonas Love Almqvist

Endra verda

endre
Teke frå Tysk Wikisource, 11. punkt
Opphavleg tekst:
«Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kömmt drauf an, sie zu verändern.»

Informasjon
Opphav: Karl Marx

Kjelde:Thesen über Feuerbach
Opphavleg mål: Tysk
År: 1845

Stikkord
filosofi
verda
endring
oppgåver
teori
«Filosofane har nøyd seg med å forklare verda på ulike måtar. Oppgåva er å forandre henne.»


 

«Filosofane har nøyd seg med å forklare verda på ulike måtar. Oppgåva er å forandre henne.»   Karl MarxOpphavleg tekst:
«Try and leave this world a little better than you found it and when your turn come to die, you can die happy in feeling that at any rate you have not wasted your time but have done your best.»

Informasjon
Opphav: Robert Baden-Powell

Kjelde:Lord Robert Baden-Powell's Last Message to Scouts (kort tekst)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1941

Stikkord
speiding
verda
forbetringar
livnad
livsverk
«Forlat verda litt betre enn du fann henne.»
 
Flytande sauna laga av finske speidarar.


 

«Forlat verda litt betre enn du fann henne.»   Robert Baden-Powell


Enden på verda

endre
Opphavleg tekst:

«This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper.»


Informasjon
Opphav: T.S. Eliot

Kjelde:«The Hollow Men» (dikt)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1925

Stikkord
verda
endetider
smell
pip

Slik er det verda ender
Slik er det verda ender
Slik er det verda ender
Ikkje med smell men ei piping.


 

Slik er det verda ender
Slik er det verda ender
Slik er det verda ender
Ikkje med smell men ei piping.

  T.S. Eliot