Livsverk er det ein bruker livet sitt på å utføra.


Opphavleg tekst:
«Try and leave this world a little better than you found it and when your turn come to die, you can die happy in feeling that at any rate you have not wasted your time but have done your best.»

Informasjon
Opphav: Robert Baden-Powell

Kjelde:Lord Robert Baden-Powell's Last Message to Scouts (kort tekst)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1941

Stikkord
speiding
verda
forbetringar
livnad
livsverk
«Forlat verda litt betre enn du fann henne.»
Flytande sauna laga av finske speidarar.


«Forlat verda litt betre enn du fann henne.»   Robert Baden-PowellTeke frå dokpro.uio.no/«Herman Foss» ved Nynorsk Wikipedia
Opphavleg tekst:

«Nu hvil Dig, Borger! Det er fortjent.
Nu løst er Flagget. Dit Værk er endt.»


Informasjon
Opphav: Henrik Wergeland

Kjelde:«Til Herman Foss» (dikt)
Opphavleg mål: Riksmål
År: 1837
Periode: Romantikken
Kontekst: Diktet om Herman Foss er skrive «Natten imellem den 21de og 22de Januar 1837.» Foss skreiv i 1837 instillinga om frigjering av det norske handelsflagget på éi natt.

Stikkord
løn
kvile
livsverk
det norske flagget
Herman Foss
borgarar
ende

No kvil deg, borgar! Det er fortent.
No er flagget løyst. Ditt verk er endt.


No kvil deg, borgar! Det er fortent.
No er flagget løyst. Ditt verk er endt.

  Henrik WergelandTeke frå Den burtkomne Faderen på Wikikilden
Opphavleg tekst:
«Men fullt tykjest me ikkje ha gjort Rett for Live vaart, utan me fær gjort noko som varer. Me byggjer Kongerike og Pyramidar og Babelstaarn; me finn nye Land, nye Gogner, nye Truer og Tankeformer. Me vil i desse vaare Verk leva til alle Tider; daa fyrst er me fornøgde med Live vaart.»

Informasjon
Opphav: Arne Garborg

Kjelde:Den burtkomne Faderen (roman)
Opphavleg mål: Landsmål
År: 1899

Stikkord
livet
ettermæle
pyramidar
Babels tårn
livsverk
«Men fullt tykkjest me ikkje ha gjort rett for livet vårt, utan me fær gjort noko som varer. Me byggjer kongerike og pyramidar og babelstårn; me finn nye land, nye innretningar, nye truer og tankeformer. Me vil i desse våre verk leva til alle tider; då fyrst er me fornøgde med livet vårt.»


«Men fullt tykkjest me ikkje ha gjort rett for livet vårt, utan me fær gjort noko som varer. Me byggjer kongerike og pyramidar og babelstårn; me finn nye land, nye innretningar, nye truer og tankeformer. Me vil i desse våre verk leva til alle tider; då fyrst er me fornøgde med livet vårt.»   Arne Garborg