Teke frå Wikikilden
Opphavleg tekst:
«Ein Ende ſkal allting hava.»

Informasjon

Norsk ordtak Opphav: Ivar Aasen
Kjelde:Norske Ordsprog (bok)

Stikkord
ende
allting
forgjengelegdom
«Ein ende skal allting hava.»


«Ein ende skal allting hava.» Norsk ordtak - Ivar Aasen


Teke frå Wikikilden
Opphavleg tekst:
«Ein Gong lyt Enden koma.»

Informasjon

Norsk ordtak Opphav: Ivar Aasen
Kjelde:Norske Ordsprog (bok)

Stikkord
ende
framtid
forgjengelegdom
«Ein gong lyt enden koma.»


«Ein gong lyt enden koma.» Norsk ordtak - Ivar Aasen


Teke frå Wikikilden
Opphavleg tekst:
«Enden verd ofta betre end Byrjingi. (El. Upphavet).»

Informasjon

Norsk ordtak Opphav: Ivar Aasen
Kjelde:Norske Ordsprog (bok)

Stikkord
ende
byrjingar
forbetringar
resultat
«Enden vert ofte betre enn byrjinga.»


«Enden vert ofte betre enn byrjinga.» Norsk ordtak - Ivar Aasen


Teke frå Wikikilden
Opphavleg tekst:
«Naar Enden er god, ſo er alt godt.»

Informasjon

Norsk ordtak Opphav: Ivar Aasen
Kjelde:Norske Ordsprog (bok)

Sjå òg
Stikkord
ende
resultat
gode ting
«Når enden er god, så er alt godt.»


«Når enden er god, så er alt godt.» Norsk ordtak - Ivar Aasen


Teke frå Wikikilden
Opphavleg tekst:
«Allting heve ein Ende, ſonær ſom Pylſa: ho heve tvo.»


Variant:

  • All Ding hat ein Ende und die Mettwurst hat zwei.
  • Every thing hath an end, and a pudding hath two.

Informasjon

Norsk ordtak, også tysk, engelsk Opphav: Ivar Aasen
Kjelde:Norske Ordsprog (bok)
Kontekst: «Pudding» i den engelske varianten viser til «black pudding», eller blodpølse.Plimoth.org

Stikkord
ende
allting
pølser
humor
«Alt har ein ende, men pølsa har to.»


«Alt har ein ende, men pølsa har to.» Norsk ordtak - Ivar Aasen


Opphavleg tekst:
«()(tóu)(shé)(wěi)

虎头蛇尾

hǔ tóu shé wěi»

Informasjon

Kinesisk ordtak


Kontekst: Forklaring frå Thinkingchinese: ‘A ‘tiger beginning’, and a ‘snake ending’’, said for something that begins powerfully and impressively, but ends poorly.

Stikkord
byrjingar
ende
tigrar
slangar
«Tigerstart og slangeende.»


«Tigerstart og slangeende.» Kinesisk ordtak


Teke frå "Millay, Edna St Vincent" The Concise Oxford Dictionary of Quotations. Ed. Susan Ratcliffe. Oxford University Press, 2006. Oxford Reference Online. Oxford University Press.
Opphavleg tekst:

«My candle burns at both ends;
It will not last the night;
But ah, my foes, and oh, my friends—
It gives a lovely light.»


Informasjon
Opphav: Edna St Vincent Millay

Kjelde:«First Fig» (dikt)
A Few Figs From Thistles (diktsamling)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1920

Stikkord
lys
levande lys
ende
nyting
verdiar
forgjengelegdom
netter
natt
fiendar
venner
livnad
flamme
intensitet

Lyset mitt brenn i begge endar
Det vil ikkje vara ut natta
Men å, mine fiendar, å, mine venner—
det gjev eit lys ein må skatta.

To lys med ein flamme. (Foto: Nevit Dilmen)


Lyset mitt brenn i begge endar
Det vil ikkje vara ut natta
Men å, mine fiendar, å, mine venner—
det gjev eit lys ein må skatta.

  Edna St Vincent MillayTeke frå Sitatet er henta frå ibiblio.org og stod opphavleg i New York Times den 14. august 1945.
Opphavleg tekst:
«Moreover, the enemy has begun to employ a new and most cruel bomb, the power of which to do damage is, indeed, incalculable, taking the toll of many innocent lives. Should we continue to fight, it would not only result in an ultimate collapse and obliteration of the Japanese nation, but also it would lead to the total extinction of human civilization.»

Omsett: I tillegg har fienden byrja å bruka ei ny og forferdeleg bombe som er så sterk at skaden ho kan gjera ikkje kan målast, og som kan ta mange uskuldige liv. Skulle me fortsetja denne kampen ville det ikkje bare leia til øydeleggjing og utvisking av den japanske nasjonen, men også til utviskinga av all menneskeleg sivilisasjon.


Informasjon
Opphav: Hirohito av Japan

Kjelde:New York Times (avis)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1945
Periode: Andre verdskrigen
Kontekst: Frå talen keisar Hirohito av Japan heldt for å annonsera det japanske nederlaget i andre verdskrigen.

Stikkord
atombombene over Hiroshima og Nagasaki
katastrofar
krig
ende
andre verdskrigen
Japan
japansk historie
«Skulle me fortsetja denne kampen ville det ikkje bare leia til øydelegging og utvisking av den japanske nasjonen, men også til utviskinga av all menneskeleg sivilisasjon.»
Douglas MacArthur og Keisar Hirohito møtest i september 1945.


«Skulle me fortsetja denne kampen ville det ikkje bare leia til øydelegging og utvisking av den japanske nasjonen, men også til utviskinga av all menneskeleg sivilisasjon.»   Hirohito av JapanTeke frå Engelsk Wikiquote, som oppgav A Joy for Ever, lecture II, section 74 Sitert av John Lubbock, 1st Baron Avebury i The Use of Life, chapter IV: "Recreation"
Opphavleg tekst:
«You talk of the scythe of Time, and the tooth of Time: I tell you, Time is scytheless and toothless; it is we who gnaw like the worm — we who smite like the scythe. It is ourselves who abolish — ourselves who consume: we are the mildew, and the flame.»

Informasjon
Opphav: John Ruskin

Kjelde:A Joy for Ever (bok)
År: 1857

Stikkord
tid
ljåar
tenner
ormar
ende
død
menneske
øydelegging
«Tida er utan ljå eller tann; det er me som gneg som ormar, me som slår som ljåen.»


«Tida er utan ljå eller tann; det er me som gneg som ormar, me som slår som ljåen.»   John RuskinOpphavleg tekst:
«Mankind must put an end to war or war will put an end to mankind.»

Informasjon
Opphav: John F. Kennedy

Kjelde:tale til generalforsamlinga i SN (tale)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1961
Periode: Den kalde krigen
Kontekst: Tale til generalforsamlinga i Sameinte Nasjonar (FN) den 25. september 1961.

Stikkord
krig
katastrofar
trugsmål
ende
menneska
antimetabol
«Menneska må få ein ende på krig, elles vil krig gjera ende på menneska.»
John F. Kennedy, president av USA, tek sovjetleiaren Nikita Khrustsjov i handa i juni 1961.


«Menneska må få ein ende på krig, elles vil krig gjera ende på menneska.»   John F. KennedyTeke frå Wikikilden

Informasjon
Opphav: Arne Garborg

Kjelde:«Ei tung Stund» (dikt)
Haugtussa (diktsamling)
År: 1895

Stikkord
vinter
songar
vår
ende
elvar

Den lange Vinter lakkar;
han syng paa sin siste Sull.
Det brunkar i kvite Bakkar,
og Aai fløymer full.

Solnedang etter stormen. (Foto: Tina Bach)


Den lange Vinter lakkar;
han syng paa sin siste Sull.
Det brunkar i kvite Bakkar,
og Aai fløymer full.

  Arne GarborgTeke frå Wikikilden

Informasjon
Opphav: Arne Garborg

Kjelde:«Vinter-Storm» (dikt)
Haugtussa (diktsamling)
År: 1895

Stikkord
stormar
havet
himmel
ende
fred

Um Sky datt ned som paa Himlen flakkar,
um Have braut yvi alle Bakkar,
ja um all Verdi seg søkkte ned, —
so var det Slutt og so vart her Fred.

Solnedang etter stormen. (Foto: Tina Bach)


Um Sky datt ned som paa Himlen flakkar,
um Have braut yvi alle Bakkar,
ja um all Verdi seg søkkte ned, —
so var det Slutt og so vart her Fred.

  Arne GarborgTeke frå c-span.org
Opphavleg tekst:
«All quarrels halt at the grave.»

Informasjon
Opphav: John O'Sullivan

Kjelde:Former Thatcher speechwriter discusses Brexit (tale)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 2016
Kontekst: O'Sullivan heldt ein tale i førekant av Brexit-avstemminga i Storbritannia. Han omtalte drapet på den britiske parlamentarikaren Jo Cox. [Video frå C-SPAN ved The Heritage Foundation, juni 2016. Tidspunktet er 4:27.]

Stikkord
krangling
ende
død
graver
«Alle kranglar endar ved grava.»


«Alle kranglar endar ved grava.»   John O'Sullivan