Engelske ordtak

Wikimedia-listeartikkel

Engelske ordtak er europeiske ordtak utbreidde i England.


Opphavleg tekst:
«Beauty is only skin deep»

Informasjon
Opphav: Thomas Overbury
Opphavleg mål: Engelsk
Engelsk ordtak

År: 1613
Kontekst: Eldste bruken av utsegna kjem frå Sir Thomas Overbury i 1613:

All the carnall beauty of my wife, Is but skin deep.
Stikkord
venleik
djupne
utsjånad
hud
forgjengelegdom
«Venleik stikk ikkje djupare enn huda.»
Vanitas frå Physiognomische Fragmente (1775-78) av Johann Caspar Lavater


«Venleik stikk ikkje djupare enn huda.»   Thomas OverburyOpphavleg tekst:
«Let sleeping dogs lie»

Informasjon

Engelsk ordtak


Opphavleg mål: Engelsk
Kontekst: Tyding: Ikkje lag oppstyr rundt sakar ein allereie er ferdige med.
Sjå òg
Stikkord
hundar
søvn
kvile
ligging
vekking
«Lat sovande hundar liggja.»
Sovande bulldog.


«Lat sovande hundar liggja.»


Opphavleg tekst:
«Lie down with dogs, wake up with fleas.


Variant: Lie down with dogs and rise with fleas.»

Informasjon

Engelsk ordtak


Opphavleg mål: Engelsk
Kontekst: Forklaringar:

  • Dårlege vanar smitter.
  • Ein kan få dårleg rykte av å ha med dårlege folk å gjera.
Stikkord
hundar
lopper
rykte
smitte
vanar
«Legg deg med hundar, stå opp med lopper.»
Kvinne med hund i senga leiter etter lopper. Måleri av Giuseppe Maria Crespi frå 1720-åra.


«Legg deg med hundar, stå opp med lopper.»


Teke frå Shoes
Opphavleg tekst:
«For want of a nail the shoe is lost, for want of a shoe the horse is lost, for want of a horse the rider is lost. Jacula Prudentum (1651) av George Herbert, #495»


Variant: Lengre diktform av ordtaket:

For want of a nail the shoe was lost.
For want of a shoe the horse was lost.
For want of a horse the rider was lost.
For want of a rider the message was lost.
For want of a message the battle was lost.
For want of a battle the kingdom was lost.
And all for the want of a horseshoe nail.
(frå Engelsk Wikipedia)

Tekst omsett til bokmål:

Fordi spikeren manglet, gikk skoen tapt,
fordi skoen manglet, gikk hesten tapt,
fordi hesten manglet, gikk rytteren tapt,
fordi rytteren manglet, gikk slaget tapt,
fordi slaget taptes, gikk riket tapt,
og alt fordi spikeren manglet. (frå Emblas kanel)


Informasjon

Engelsk ordtak


Opphavleg mål: Engelsk

Stikkord
spikrar
hestesko
hestar
ryttarar
tap
samanhengar
detaljar
følgjer
fottøy
«Når spikaren manglar går skoen tapt, når skoen manglar går hesten tapt, når hesten manglar går ryttaren tapt.»


«Når spikaren manglar går skoen tapt, når skoen manglar går hesten tapt, når hesten manglar går ryttaren tapt.»


Opphavleg tekst:
«Success has many fathers, while failure is an orphan»

Informasjon

Engelsk ordtak
Kjelde:The Oxford Dictionary of Proverbs (bok)


Kontekst: (henta frå The Oxford Dictionary of Proverbs, 2008)
Sjå òg
Stikkord
suksess
resultat
skryt
fadesar
«Suksess har mange fedrar, medan fadesen er foreldrelaus.»


«Suksess har mange fedrar, medan fadesen er foreldrelaus.»


Teke frå guardian.co.uk

Omsett: Ask tørr eller ask våt,
ein konge kan varma tøflene åt.


Informasjon

Engelsk ordtak


Opphavleg mål: Engelsk
Kontekst: Ordtak om dei framifrå eigenskapane til askeved.

Stikkord
asketre
ved
varme
væte
kongar
tøflar
«Ash wet or ash dry,
a king shall warm his slippers by.»
Avskoren askegrein.


«Ash wet or ash dry,
a king shall warm his slippers by.»


Opphavleg tekst:
«All's well that ends well; still the fine's the crown;
Whate'er the course, the end is the renown.»

Informasjon
Opphav: William Shakespeare

Kjelde:All's Well That Ends Well (skodespel)
Engelsk ordtak

Periode: 1600-talet
Kontekst: Act IV, scene 4, line 35
Sjå òg
Stikkord
ende
resultat
gode ting
«All's well that ends well»


«All's well that ends well»   William ShakespeareTeke frå [http://www.phrases.org.uk/meanings/408900.html Where there's muck there's brass
Opphavleg tekst:
«Where there's muck, there's money; Where there's muck there's brass»

Informasjon

Engelsk ordtak


Opphavleg mål: Engelsk
Kontekst: Tyding: Der det er skitne jobbar er det også pengar å tena.

Stikkord
skit
pengar
«Der det finst møkk, finst det pengar.»


«Der det finst møkk, finst det pengar.»

Teke frå Yorkshire Post, Rural Affairs s. 2 og Concise dictionary of European proverbs av Emanuel Strauss
Opphavleg tekst:
«A year of snow, a year of plenty.

A snow year, a rich year.
Schneejahr, reich Jahr.
Année neigeuse, année fructueuse.
Ano nevoso, ano abundoso.

Anno nevoso, anno fruttuoso.»

Informasjon

Engelsk ordtak, også fransk, spansk, portugisisk, italiensk


Opphavleg mål: Engelsk, fransk
Sjå òg
Stikkord
snø
overflod
vêrteikn
år
følgjer
«Eit år med snø, eit år med overflod.»
 
Eit år med snø.


 

«Eit år med snø, eit år med overflod.»


Teke frå "green" i The Oxford Dictionary of Proverbs. Ed. Jennifer Speake. Oxford University Press, 2009.
Opphavleg tekst:
«A green Yule makes a fat churchyard»

Informasjon

Engelsk ordtak


Opphavleg mål: Engelsk
Seinare bruk

1635 J. Swan Speculum Mundi V. They also say, that a hot Christmas makes a fat Church‐yard.

1670 J. Ray English Proverbs 42 A green winter makes a fat Church‐yard. This Proverb was sufficiently confuted Anno 1667, in which the winter was very mild; and yet no mortality..ensued the Summer or Autumn following.
Sjå òg
Stikkord
jul
grønt
vêrteikn
døden
kyrkjegardar
følgjer
«Ei grøn jul gjev ein feit kyrkjegard.»
 
Slaithwaite kyrkjegård.


 

«Ei grøn jul gjev ein feit kyrkjegard.»


Teke frå "Candlemas" i The Oxford Dictionary of Proverbs. Ed. Jennifer Speake. Oxford University Press, 2009.
Opphavleg tekst:
«If candlemas day be sunny and bright, winter will have another flight; if Candlemas day be cloudy with rain, winter is gone, and won't come again»

Informasjon

Engelsk ordtak


Kontekst: Vêrteikn knytt til kyndelsmesse den 2. februar.

If Candlemas day be fair and bright Winter will have another flight: If on Candlemas day it be showre and rain, Winter is gone and will not come again. This is a translation..of that old Latin Distich; Si Sol splendescat Maria purificante, Major erit glacies post festum quam fuit ante. J. Ray (1678), English Proverbs (ed. 2) 51
Sjå òg
Stikkord
kyndelsmesse
vinter
solskin
regn
vêrteikn
«Er kyndelsmesse klar og fin, kjem vinteren tilbake. Er kyndelsmesse mørk med regn, er vinteren over, og kjem ikkje igjen.»
 
Groundhog Day i Pennsylvania er ein amerikansk vêrteikntradisjon knytt til kyndelsmesse.


 

«Er kyndelsmesse klar og fin, kjem vinteren tilbake. Er kyndelsmesse mørk med regn, er vinteren over, og kjem ikkje igjen.»


Teke frå Concise dictionary of European proverbs av Emanuel Strauss
Opphavleg tekst:
«Under water famine, under snow bread.
Sott'acqua di fame e sotto la neve di pane»

Informasjon

Engelsk ordtak, også italiensk

Sjå òg
Stikkord
brød
snø
svolt
vatn
vêrteikn
optimisme
pessimisme
regn
«Under vatn svolt, under snø brød.»
 
Stor snøstjerne i snøen.


 

«Under vatn svolt, under snø brød.»


Teke frå "March" i The Oxford Dictionary of Proverbs. Ed. Jennifer Speake. Oxford University Press, 2009.
Opphavleg tekst:
«March comes in like a lion, and goes out like a lamb»

Informasjon

Engelsk ordtak


Kontekst: Skildrer det typiske vêret i mars månad.
Seinare bruk

Charming and fascinating he resolved to be. Like March, having come in like a lion, he purposed to go out like a lamb. Shirley II. iv. (1849) Charlotte Brontë

Stikkord
månaden mars
løver
lam
vêr
«Mars kjem inn som ei løve, og går ut som eit lam.»


 

«Mars kjem inn som ei løve, og går ut som eit lam.»


Teke frå «North», The Oxford Dictionary of Proverbs. Ed. Jennifer Speake. Oxford University Press, 2009.

Informasjon

Engelsk ordtak


Opphavleg mål: Engelsk
Kontekst: Engelsk vêrteikn og barnerim som seier at om nordavinden bles, vil det koma snø.

I Songs for Nursery 3 (1805):

The north wind doth blow,
And we shall have snow,
And what will poor Robin do then?
Poor thing!

Sjå òg
Stikkord
vind
nord
snø
vêrteikn
«North wind doth blow,
we shall have snow.»
 
Snøkledd tre i Shropshire. (Foto: Keith Havercroft)


 

«North wind doth blow,
we shall have snow.»


Teke frå "Rain" i The Oxford Dictionary of Proverbs. Ed. Jennifer Speake. Oxford University Press, 2009.
Opphavleg tekst:
«Rain before seven, fine before eleven ‘Rain before seven, shine before eleven,’ is one of the most trustworthy of all country saws. Spectator 452, 20 Mar. 1909»

Informasjon

Engelsk ordtak


Stikkord
regn
opphald
morgonar
solskin
vêrteikn
optimisme
«Regn før sju, sol før elleve.»
 
Morgonsol etter regn i Somerset i England.


 

«Regn før sju, sol før elleve.»


Teke frå "Red" i The Oxford Dictionary of Proverbs. Ed. Jennifer Speake. Oxford University Press, 2009.

Informasjon

Engelsk ordtak


Kontekst: 'Raud himmel om kvelden lover godt for gjetaren. Raud himmel om morgonen spår vondt for han.' Eit svært utbreidd engelsk vêrteikn.

Ordtaket speler på Matteus 16:2–3: When it is evening, ye say, It will be fair weather: for the sky is red. And in the morning, It will be foul weather to day: for the sky is red and louring.
Seinare bruk

The next morning it was raining steadily, this in spite of the flush of sunset the evening before. ..Red sky at night, shepherds' delight. Well all right, perhaps so, if they'd been praying for rain. And Hope to Die ii. 15 (1995) R. Ormerod

Pink clouds sailed high over the island. What was that saying I had heard from Uncle Stoppard? Red skies at night: a sailor's delight Red skies at morning: a sailor takes warning.

Coral Coffin ii. 16 (2002) M. Dahl
Sjå òg
Stikkord
raudt
himmel
gjetarar
vêr
vêrteikn
«Red sky at night, shepherd's delight;
red sky in the morning, shepherd's warning»
 
Raude morgonskyer. (Foto: Simon Eugster)


 

«Red sky at night, shepherd's delight;
red sky in the morning, shepherd's warning»