William Shakespeare

engelsk diktar og dramatikar
William Shakespeare


Sitat frå dikt

endre
Opphavleg tekst:

«Like a red morn, that ever yet betoken'd
Wreck to the seaman, tempest to the field,
Sorrow to shepherds, woe unto the birds,
Gusts and foul flaws to herdmen and to herds.»


Informasjon
Opphav: William Shakespeare
Kjelde:«Venus and Adonis» (dikt)
Kontekst: Knytt til eit engelsk ordtak som speler på Matteus 16:2–3: When it is evening, ye say, It will be fair weather: for the sky is red. And in the morning, It will be foul weather to day: for the sky is red and louring.
Sjå òg
Stikkord
morgonar
raudt
varsel
gjetarar
sjøfolk
forlis
storm
vêrteikn
buskap
fuglar

Som ein raud morgon, som alltid har tydd
Forlis for ein sjømann, storm for ei eng
Sorg for ein gjetar, ulukke for fugl
Vind og vondtid for passarar og kyr.

 
Raude kveldsskyer.


 

Som ein raud morgon, som alltid har tydd
Forlis for ein sjømann, storm for ei eng
Sorg for ein gjetar, ulukke for fugl
Vind og vondtid for passarar og kyr.


Sitat frå skodespel

endre
Opphavleg tekst:
«We go to gain a little patch of ground
That hath in it no profit but the name»

Informasjon
Opphav: William Shakespeare
Kjelde:Hamlet (skodespel)
Kontekst: Ein kaptein fortel Hamlet kva dei norske hærstyrkene er i ferd med å gjera.
Seinare bruk

Nemnd i ein artikkel av John Carlin om konflikten om Falklandsøyane mellom Storbritannia og Argentina.

Stikkord
krig
land
vinst
siger
meiningsløyse

«Me dreg for å ta eit lite stykke land

som inkje anna verde har enn namnet»
 
Kostyme til ei russisk Hamlet-oppsetjing.


 

«Me dreg for å ta eit lite stykke land

som inkje anna verde har enn namnet»

  • Two Gentlemen of Verona:
Opphavleg tekst:
«O, how this spring of love resembleth

The uncertain glory of an April day;
Which now shows all the beauty of the sun,

And by and by a cloud takes all away.»

Informasjon
Opphav: William Shakespeare

Kjelde:The Two Gentlemen of Verona (skodespel)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1590
Kontekst: Frå akt 1 scene 3. Proteus seier desse linjene då han blir send vekk frå sin kjære Julia for å læra i Milano.[1]

Stikkord
april
kjærleik
usikkerheit
vår
«Å, som denne vårkjærleiken liknar den skjøre stordommen til ein aprildag.»


 

«Å, som denne vårkjærleiken liknar den skjøre stordommen til ein aprildag.»


Sagt om Shakespeare

endre
Opphavleg tekst:
«If Shakespeare required a word and had not met it in civilised discourse, he unhesitatingly made it up.»

Informasjon
Opphav: Anthony Burgess

Kjelde:A Mouthful of Air: Language and Languages, Especially English (bok)
The Human Mind
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1992

Stikkord
William Shakespeare
engelsk
ord
laging
fantasi
manglar
«Om Shakespeare trengde eit ord han ikkje hadde møtt i danna samtale, fann han utan nøling på eit.»


 

«Om Shakespeare trengde eit ord han ikkje hadde møtt i danna samtale, fann han utan nøling på eit.»   Anthony Burgess