1991 - 1992 - 1993

1992 var eit år i 1990-åra.

Sagt om 1992

endre

Sagt i 1992

endre
Teke frå Jærbladet 16.12.2009

Informasjon
Opphav: Jan Askelund

Kjelde:Kameleonen er mitt dyr (diktsamling)
År: 1992

Stikkord
kjærleik
elsk
tid
«Det finst utstrekte augneblinkar. Elsk, heiter dei.»


 

«Det finst utstrekte augneblinkar. Elsk, heiter dei.»   Jan AskelundOpphavleg tekst:
«Goebbels was in favor of free speech for views he liked. So was Stalin. If you're in favor of free speech, then you're in favor of freedom of speech precisely for views you despise. Otherwise, you're not in favor of free speech.»

Informasjon
Opphav: Noam Chomsky

Kjelde:Manufacturing Consent (bok)
År: 1992

Stikkord
ytringsfridom
Joseph Goebbels
Stalin
«Goebbels var for ytringsfridom for syn han likte. Det var Stalin òg. Viss du er for ytringsfridom, er du for ytringsfridom for nett dei syna du hatar. Elles er du ikkje for ytringsfridom.»


 

«Goebbels var for ytringsfridom for syn han likte. Det var Stalin òg. Viss du er for ytringsfridom, er du for ytringsfridom for nett dei syna du hatar. Elles er du ikkje for ytringsfridom.»   Noam ChomskyOpphavleg tekst:
«If Shakespeare required a word and had not met it in civilised discourse, he unhesitatingly made it up.»

Informasjon
Opphav: Anthony Burgess

Kjelde:A Mouthful of Air: Language and Languages, Especially English (bok)
The Human Mind
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1992

Stikkord
William Shakespeare
engelsk
ord
laging
fantasi
manglar
«Om Shakespeare trengde eit ord han ikkje hadde møtt i danna samtale, fann han utan nøling på eit.»


 

«Om Shakespeare trengde eit ord han ikkje hadde møtt i danna samtale, fann han utan nøling på eit.»   Anthony Burgess