Engelsk

språk i den vestgermanske språkgruppa

Engelsk er eit indoeuropeisk språk tala på Dei britiske øyane, i Det britiske samveldet og i andre tidlegare britiske koloniar, og som lingua franca over heile verda.Engelsk


Opphavleg tekst:
«If Shakespeare required a word and had not met it in civilised discourse, he unhesitatingly made it up.»

Informasjon
Opphav: Anthony Burgess

Kjelde:A Mouthful of Air: Language and Languages, Especially English (bok)
The Human Mind
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1992

Stikkord
William Shakespeare
engelsk
ord
laging
fantasi
manglar
«Om Shakespeare trengde eit ord han ikkje hadde møtt i danna samtale, fann han utan nøling på eit.»


«Om Shakespeare trengde eit ord han ikkje hadde møtt i danna samtale, fann han utan nøling på eit.»   Anthony Burgess