O, how this spring of love resembleth The uncertain glory of an April day!


Opphavleg tekst:
«O, how this spring of love resembleth

The uncertain glory of an April day;
Which now shows all the beauty of the sun,

And by and by a cloud takes all away.»

Informasjon
Opphav: William Shakespeare

Kjelde:The Two Gentlemen of Verona (skodespel)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1590
Kontekst: Frå akt 1 scene 3. Proteus seier desse linjene då han blir send vekk frå sin kjære Julia for å læra i Milano.[1]

Stikkord
april
kjærleik
usikkerheit
vår
«Å, som denne vårkjærleiken liknar den skjøre stordommen til ein aprildag.»
«Å, som denne vårkjærleiken liknar den skjøre stordommen til ein aprildag.»   William Shakespeare