Vêrteikn er ulike overleveringar om korleis ein kan spå om vêr. Mange av dei er uttrykte som ordtak.

Dagsvarsel

endre
Opphavleg tekst:
«Aftonrodnad ger vacker natt. Morgonrodnad vatten i hatt.»

Informasjon

Svensk ordtak, også finsk


Kontekst: Eit vêrteikn som varsler opphald ved raud solnedgang, men regn ved raud soloppgang.
Sjå òg
Stikkord
raudt
himmel
natt
regn
vêrteikn
hattar
morgonar
«Aftanraude gjev vakker natt. Morgonraude gjev vatn i hatt.»
 
Raude morgonskyer.


 

«Aftanraude gjev vakker natt. Morgonraude gjev vatn i hatt.» Svensk ordtak


Teke frå "Rain" i The Oxford Dictionary of Proverbs. Ed. Jennifer Speake. Oxford University Press, 2009.
Opphavleg tekst:
«Rain before seven, fine before eleven ‘Rain before seven, shine before eleven,’ is one of the most trustworthy of all country saws. Spectator 452, 20 Mar. 1909»

Informasjon

Engelsk ordtak


Stikkord
regn
opphald
morgonar
solskin
vêrteikn
optimisme
«Regn før sju, sol før elleve.»
 
Morgonsol etter regn i Somerset i England.


 

«Regn før sju, sol før elleve.» Engelsk ordtak


Teke frå "Red" i The Oxford Dictionary of Proverbs. Ed. Jennifer Speake. Oxford University Press, 2009.

Informasjon

Engelsk ordtak


Kontekst: 'Raud himmel om kvelden lover godt for gjetaren. Raud himmel om morgonen spår vondt for han.' Eit svært utbreidd engelsk vêrteikn.

Ordtaket speler på Matteus 16:2–3: When it is evening, ye say, It will be fair weather: for the sky is red. And in the morning, It will be foul weather to day: for the sky is red and louring.
Seinare bruk

The next morning it was raining steadily, this in spite of the flush of sunset the evening before. ..Red sky at night, shepherds' delight. Well all right, perhaps so, if they'd been praying for rain. And Hope to Die ii. 15 (1995) R. Ormerod

Pink clouds sailed high over the island. What was that saying I had heard from Uncle Stoppard? Red skies at night: a sailor's delight Red skies at morning: a sailor takes warning.

Coral Coffin ii. 16 (2002) M. Dahl
Sjå òg
Stikkord
raudt
himmel
gjetarar
vêr
vêrteikn
«Red sky at night, shepherd's delight;
red sky in the morning, shepherd's warning»
 
Raude morgonskyer. (Foto: Simon Eugster)


 

«Red sky at night, shepherd's delight;
red sky in the morning, shepherd's warning» Engelsk ordtak

Korttidsvarsel

endre
Teke frå «North», The Oxford Dictionary of Proverbs. Ed. Jennifer Speake. Oxford University Press, 2009.

Informasjon

Engelsk ordtak


Opphavleg mål: Engelsk
Kontekst: Engelsk vêrteikn og barnerim som seier at om nordavinden bles, vil det koma snø.

I Songs for Nursery 3 (1805):

The north wind doth blow,
And we shall have snow,
And what will poor Robin do then?
Poor thing!

Sjå òg
Stikkord
vind
nord
snø
vêrteikn
«North wind doth blow,
we shall have snow.»
 
Snøkledd tre i Shropshire. (Foto: Keith Havercroft)


 

«North wind doth blow,
we shall have snow.» Engelsk ordtak


Teke frå "Candlemas" i The Oxford Dictionary of Proverbs. Ed. Jennifer Speake. Oxford University Press, 2009.
Opphavleg tekst:
«If candlemas day be sunny and bright, winter will have another flight; if Candlemas day be cloudy with rain, winter is gone, and won't come again»

Informasjon

Engelsk ordtak


Kontekst: Vêrteikn knytt til kyndelsmesse den 2. februar.

If Candlemas day be fair and bright Winter will have another flight: If on Candlemas day it be showre and rain, Winter is gone and will not come again. This is a translation..of that old Latin Distich; Si Sol splendescat Maria purificante, Major erit glacies post festum quam fuit ante. J. Ray (1678), English Proverbs (ed. 2) 51
Sjå òg
Stikkord
kyndelsmesse
vinter
solskin
regn
vêrteikn
«Er kyndelsmesse klar og fin, kjem vinteren tilbake. Er kyndelsmesse mørk med regn, er vinteren over, og kjem ikkje igjen.»
 
Groundhog Day i Pennsylvania er ein amerikansk vêrteikntradisjon knytt til kyndelsmesse.


 

«Er kyndelsmesse klar og fin, kjem vinteren tilbake. Er kyndelsmesse mørk med regn, er vinteren over, og kjem ikkje igjen.» Engelsk ordtak


Teke frå storm.no
Opphavleg tekst:
«Kyndelsmess tøy
er bedre enn hundre lass høy.»

Informasjon

Norsk ordtak

Sjå òg
Stikkord
kyndelsmesse
mildvêr
høy
vêrteikn
samanlikningar
framtid
«Kyndelsmess tøy
er betre enn hundre lass høy.»


 

«Kyndelsmess tøy
er betre enn hundre lass høy.» Norsk ordtak

Langtidsvarsel

endre
Teke frå Yorkshire Post, Rural Affairs s. 2 og Concise dictionary of European proverbs av Emanuel Strauss
Opphavleg tekst:
«A year of snow, a year of plenty.

A snow year, a rich year.
Schneejahr, reich Jahr.
Année neigeuse, année fructueuse.
Ano nevoso, ano abundoso.

Anno nevoso, anno fruttuoso.»

Informasjon

Engelsk ordtak, også fransk, spansk, portugisisk, italiensk


Opphavleg mål: Engelsk, fransk
Sjå òg
Stikkord
snø
overflod
vêrteikn
år
følgjer
«Eit år med snø, eit år med overflod.»
 
Eit år med snø.


 

«Eit år med snø, eit år med overflod.» Engelsk ordtak


Teke frå Concise dictionary of European proverbs av Emanuel Strauss
Opphavleg tekst:
«Schneejahr, gut Jahr.

A snow year, a good year.
An de neige, est un an bien.
Anno di neve, anno di biene.

Año de nieves, año de bienes.»

Informasjon

Tysk ordtak, også engelsk, fransk, italiensk, spansk


Opphavleg mål: Tysk, engelsk
Sjå òg
Stikkord
snø
vêrteikn
år
«Snøår, godt år.»
 
Snøår


 

«Snøår, godt år.» Tysk ordtak


Teke frå Concise dictionary of European proverbs av Emanuel Strauss
Opphavleg tekst:
«Under water famine, under snow bread.
Sott'acqua di fame e sotto la neve di pane»

Informasjon

Engelsk ordtak, også italiensk

Sjå òg
Stikkord
brød
snø
svolt
vatn
vêrteikn
optimisme
pessimisme
regn
«Under vatn svolt, under snø brød.»
 
Stor snøstjerne i snøen.


 

«Under vatn svolt, under snø brød.» Engelsk ordtak