«Betre det siste smilet enn den første latteren.» Engelsk ordtak

Teke frå Laughter i Engelsk Wikiquote
Opphavleg tekst:
«Better the last smile than the first laughter.»

Informasjon

Engelsk ordtak
Kjelde:John Ray, A Compleat Collection of English Proverbs
Hoyt's New Cyclopedia Of Practical Quotations

År: 1798
Sjå òg
Stikkord
latter
smil
samanlikningar
ende
«Betre det siste smilet enn den første latteren.»
Måleri av Frans HalsOpphavleg tekst:
«Meglio l'uovo oggi che la gallina domani.»

Informasjon

Italiensk ordtak


Opphavleg mål: Italiensk

Stikkord
egg
høner
notida
i dag
i morgon
framtid
framtida
samanlikningar
«Heller egget i dag enn høna i morgon.»
Lita jente med egg. Måleri frå 1800-talet.


«Heller egget i dag enn høna i morgon.» Italiensk ordtak


Teke frå storm.no
Opphavleg tekst:
«Kyndelsmess tøy
er bedre enn hundre lass høy.»

Informasjon

Norsk ordtak

Sjå òg
Stikkord
kyndelsmesse
mildvêr
høy
vêrteikn
samanlikningar
framtid
«Kyndelsmess tøy
er betre enn hundre lass høy.»


«Kyndelsmess tøy
er betre enn hundre lass høy.» Norsk ordtak


Opphavleg tekst:
«If I do go to heaven, I'm going to do what every San Franciscan does who goes to heaven. He looks around and says, "It ain't bad, but it ain't San Francisco."»

Informasjon

Kjelde:USA Today (avis)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 2001
Kontekst: Anonym innbyggjar sitert i «Words from the heart» i USA Today (16. februar 2001), side D4.

Stikkord
San Francisco
Himmelen
heimstader
samanlikningar
humor
«Om eg kjem til himmelen, kjem eg til å gjera det kvar San Franscisco-bu gjer som kjem til himmelen. Han ser seg omkring og seier: 'Det er'kje verst, men det er'kje San Francisco'.»


«Om eg kjem til himmelen, kjem eg til å gjera det kvar San Franscisco-bu gjer som kjem til himmelen. Han ser seg omkring og seier: 'Det er'kje verst, men det er'kje San Francisco'.»Teke frå Ordtak frå Vossestrand ved Sundve skule (arkivert utgåve)

Informasjon

Opphavleg mål: Vossamål
Norsk ordtak
Stikkord
verda
Voss
vidde
samanlikningar
«Verda er vid, men Voss er vidare»
Vossavatnet


«Verda er vid, men Voss er vidare»