Himmelen er ei førestilling om mennesketilstanden etter jordelivet som finst på ulike måtar i ei rekkje religionar og filosofiske system.

Opptaking til himmeriket. Måleri av Hieronymus Bosch (ca. 1450–1516)
Teke frå Wikikilden

Informasjon
Opphav: Henrik Wergeland

Kjelde:«Til Stella» (dikt)
Digte, 1ste Ring (diktsamling)
Opphavleg mål: Dansk
År: 1829
Periode: Romantikken

Stikkord
sjel
himmel
Helheim
spenn
Henrik Wergeland
kjensler
Himmelen
Helvete
sola
skyer

Ha, hvor spænder sig min Sjel
   op til Himmel, ned til Hel,
over Sol og over Skye

Frå Poème de l'âme av Louis Janmot.


Ha, hvor spænder sig min Sjel
   op til Himmel, ned til Hel,
over Sol og over Skye

  Henrik WergelandOpphavleg tekst:
«If I do go to heaven, I'm going to do what every San Franciscan does who goes to heaven. He looks around and says, "It ain't bad, but it ain't San Francisco."»

Informasjon

Kjelde:USA Today (avis)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 2001
Kontekst: Anonym innbyggjar sitert i «Words from the heart» i USA Today (16. februar 2001), side D4.

Stikkord
San Francisco
Himmelen
heimstader
samanlikningar
humor
«Om eg kjem til himmelen, kjem eg til å gjera det kvar San Franscisco-bu gjer som kjem til himmelen. Han ser seg omkring og seier: 'Det er'kje verst, men det er'kje San Francisco'.»


«Om eg kjem til himmelen, kjem eg til å gjera det kvar San Franscisco-bu gjer som kjem til himmelen. Han ser seg omkring og seier: 'Det er'kje verst, men det er'kje San Francisco'.»