Helvete er ein vond stad ein kjem til etter døden i mange mytologiar.

William-Adolphe Bouguereau sin illustrasjon til Dantes Inferno.
Teke frå The Observer den 24. juli 2005.
Opphavleg tekst:
«Usually Hell is something people only see, but I touched and smelled Hell. And I will take it to Heaven with me.»

Informasjon
Opphav: Masaaki Tanabe

Kjelde:The Observer (avis)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1945
Kontekst: Masaaki Tanabe kom tilbake til Hiroshima to dagar etter eksplosjonen og fann ut at han hadde mista mora, broren og heimen sin.

Stikkord
atombombene over Hiroshima og Nagasaki
minne
Himmelen
Helvete
opplevingar
«Som regel er Helvete noko folk bare ser, men eg rørte og lukta Helvete. Og eg vil ta det med meg til Himmelen.»
Kvinne med brannsår etter atombomba.


«Som regel er Helvete noko folk bare ser, men eg rørte og lukta Helvete. Og eg vil ta det med meg til Himmelen.»   Masaaki TanabeTeke frå Wikikilden

Informasjon
Opphav: Henrik Wergeland

Kjelde:«Til Stella» (dikt)
Digte, 1ste Ring (diktsamling)
Opphavleg mål: Dansk
År: 1829
Periode: Romantikken

Stikkord
sjel
himmel
Helheim
spenn
Henrik Wergeland
kjensler
Himmelen
Helvete
sola
skyer

Ha, hvor spænder sig min Sjel
   op til Himmel, ned til Hel,
over Sol og over Skye

Frå Poème de l'âme av Louis Janmot.


Ha, hvor spænder sig min Sjel
   op til Himmel, ned til Hel,
over Sol og over Skye

  Henrik Wergeland