Himmel er den synlege atmosfæren ein kan sjå over seg når ein er utandørs. I tillegg kan ordet visa til «himmelen» eller «himmeriket», eit paradis ein kan koma til etter døden.Himmel


Teke frå Wikikilden

Informasjon
Opphav: Henrik Wergeland

Kjelde:«Til Stella» (dikt)
Digte, 1ste Ring (diktsamling)
Opphavleg mål: Dansk
År: 1829
Periode: Romantikken

Stikkord
sjel
himmel
Helheim
spenn
Henrik Wergeland
kjensler
Himmelen
Helvete
sola
skyer

Ha, hvor spænder sig min Sjel
   op til Himmel, ned til Hel,
over Sol og over Skye

Frå Poème de l'âme av Louis Janmot.


Ha, hvor spænder sig min Sjel
   op til Himmel, ned til Hel,
over Sol og over Skye

  Henrik WergelandTeke frå "Red" i The Oxford Dictionary of Proverbs. Ed. Jennifer Speake. Oxford University Press, 2009.

Informasjon

Engelsk ordtak


Kontekst: 'Raud himmel om kvelden lover godt for gjetaren. Raud himmel om morgonen spår vondt for han.' Eit svært utbreidd engelsk vêrteikn.

Ordtaket speler på Matteus 16:2–3: When it is evening, ye say, It will be fair weather: for the sky is red. And in the morning, It will be foul weather to day: for the sky is red and louring.
Seinare bruk

The next morning it was raining steadily, this in spite of the flush of sunset the evening before. ..Red sky at night, shepherds' delight. Well all right, perhaps so, if they'd been praying for rain. And Hope to Die ii. 15 (1995) R. Ormerod

Pink clouds sailed high over the island. What was that saying I had heard from Uncle Stoppard? Red skies at night: a sailor's delight Red skies at morning: a sailor takes warning.

Coral Coffin ii. 16 (2002) M. Dahl
Sjå òg
Stikkord
raudt
himmel
gjetarar
vêr
vêrteikn
«Red sky at night, shepherd's delight;
red sky in the morning, shepherd's warning»
Raude morgonskyer. (Foto: Simon Eugster)


«Red sky at night, shepherd's delight;
red sky in the morning, shepherd's warning» Engelsk ordtak


Teke frå Wikisource
Opphavleg tekst:

«A heaven so clear, an earth so calm,
So sweet, so soft, so hushed an air;
And, deepening still the dream-like charm,
Wild moor-sheep feeding everywhere.»


Informasjon
Opphav: Emily Brontë

Kjelde:«A Little While, a Little While» (dikt)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1846

Stikkord
himmel
jorda
stille
luft
heiar
sauer

Ein himmel så klar, ei jord så still,
  så søt, så mjuk, så tyst ei luft
og vidare fører det draumlike spelet
  ville heiesauar som grasar overalt.


Ein himmel så klar, ei jord så still,
  så søt, så mjuk, så tyst ei luft
og vidare fører det draumlike spelet
  ville heiesauar som grasar overalt.

  Emily Brontë