Jorda

tredje planeten frå sola; einaste kjende planeten med liv

«Me erklærer retten vår på jorda som menneske, å bli respekterte som menneske, å få rettane til menneske i dette samfunnet, på denne jorda, denne dagen, som me vil bruka alle nødvendige middel for å få fram.»   Malcolm XJordaTeke frå Wikisource
Opphavleg tekst:

«A heaven so clear, an earth so calm,
So sweet, so soft, so hushed an air;
And, deepening still the dream-like charm,
Wild moor-sheep feeding everywhere.»


Informasjon
Opphav: Emily Brontë

Kjelde:«A Little While, a Little While» (dikt)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1846

Stikkord
himmel
jorda
stille
luft
heiar
sauer

Ein himmel så klar, ei jord så still,
  så søt, så mjuk, så tyst ei luft
og vidare fører det draumlike spelet
  ville heiesauar som grasar overalt.


Ein himmel så klar, ei jord så still,
  så søt, så mjuk, så tyst ei luft
og vidare fører det draumlike spelet
  ville heiesauar som grasar overalt.

  Emily BrontëTeke frå Engelsk Wikiquote en:Malcolm X
Opphavleg tekst:
«We declare our right on this earth to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary.»

Informasjon
Opphav: Malcolm X

Kjelde:intervju, truleg gjort i januar 1965.
By Any Means Necessary (bok)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1965

Stikkord
menneskerettar
menneske
rettar
afroamerikanarar
mål
middel
jorda
erklæringar
«Me erklærer retten vår på jorda som menneske, å bli respekterte som menneske, å få rettane til menneske i dette samfunnet, på denne jorda, denne dagen, som me vil bruka alle nødvendige middel for å få fram.»
Opphavleg tekst:

«Gid det og blive sidst det Ord
Jeg tale skal paa denne Jord.»


Informasjon
Opphav: Thomas Kingo

Kjelde:«Om de syv Ord JEsus talede paa Korset» (dikt) (salme)
Opphavleg mål: Dansk
År: 1689
Kontekst: Avslutninga av 18. verset i Thomas Kingos salme frå 1689: «Om de syv Ord JEsus talede paa Korset» Orda teksten viser til, er det siste av «Jesu sju ord på krossen». I diktet er dette attgjeve slik:

Hand sagde: Fader i din Haand
Befaler Jeg min Siæl og Aand. adl.dk

Sjå òg
Stikkord
ord
ende
håp
Jesus
ønskje
jorda
Jesu sju ord på krossen

Gjev det òg blir det siste ord
eg tale skal på denne jord.

The Descent of the Holy Spirit av Louis Comfort Tiffany


Gjev det òg blir det siste ord
eg tale skal på denne jord.

  Thomas Kingo