Jesu sju ord på krossen

Jesu sju ord på krossen er i kristen tradisjon sju utsegner som Jesus sa medan han hang på krossen. Utsegnene er sett saman frå evangelietekstane i Det nye testamentet.

Dei sju orda

endre
I
Teke frå Luk. 23,34 ved bibel.no

Informasjon

Tillagt Jesus
Kjelde:Det nye testamentet (heilag bok)
Lukasevangeliet
Opphavleg mål: Nynorsk

Stikkord
fedrar
tilgjeving
ukunne
krossfestinga av Jesus
Jesus
Gud
Jesu sju ord på krossen
«Far, tilgjev dei, for dei veit ikkje kva dei gjer.»
 
'Golgata' (1630) av Anthony van Dyck


 
«Far, tilgjev dei, for dei veit ikkje kva dei gjer.» (Tillagt Jesus)
II
Teke frå Joh. 19,26f ved bibel.no og Jesu sju ord på krossen

Informasjon

Tillagt Jesus
Kjelde:Det nye testamentet (heilag bok)
Johannesevangeliet
Opphavleg mål: Nynorsk
Kontekst: Då Jesus fekk auga på Maria, mor si, under krossfestinga, bad han henne rekne Johannes som sonen sin. Likeeins bad han Johannes ta seg av Maria. Teksten nemner ikkje Johannes med namn, men brukar orda «disippelen han [Jesus] hadde kjær». I følgje Johannesevangeliet tok Johannes Maria heim til seg frå den stunda.

Som dei andre utsegnene er òg denne gjeve eit symbolsk innhald: Orda til Maria kan gjelde kyrkja, som skal vere ei mor for kyrkjelyden, her representert ved læresveinen.
Sjå òg
Stikkord
Jomfru Maria
apostelen Johannes
mødrer
søner
krossfestinga av Jesus
Jesu sju ord på krossen

«–Kvinne, sjå, der er son din.


–Det er mor di.»
 
Krossfestinga måla av Hendrik van Rijn, ca. 1363.


 
«–Kvinne, sjå, der er son din.


–Det er mor di.» (Tillagt Jesus)

III
Teke frå Luk. 23,43 ved bibel.no og Jesu sju ord på krossen

Informasjon

Tillagt Jesus
Kjelde:Det nye testamentet (heilag bok)
Lukasevangeliet
Opphavleg mål: Nynorsk
Kontekst: Dette ordet skal etter Lukasevangeliet vere sagt til den eine av dei to røvarane som vart krossfest saman med han.

Stikkord
paradis
frelse
krossfestinga av Jesus
Jesu sju ord på krossen
«Sanneleg, eg seier deg: I dag skal du vera med meg i paradis.»


 
«Sanneleg, eg seier deg: I dag skal du vera med meg i paradis.» (Tillagt Jesus)
IV
Teke frå Mark. 15,34 ved bibel.no og 'Jesu sju ord på krossen
Opphavleg tekst:
«Eloï, Eloï, lemá sabaktáni?»

Informasjon

Tillagt Jesus
Kjelde:Det nye testamentet (heilag bok)
Markusevangeliet
Opphavleg mål: Nynorsk
Kontekst: Desse orda ropa Jesus i følgje Markusevangeliet med høg røst på arameisk, morsmålet sitt, medan han hang på krossen. Blant folket som var der, var det mange som ikkje forstod det han sa; dei trudde Jesus ropa på profeten Elia. Dei som forstod arameisk, visste at Jesus siterte opningsverset i Salme 22 (Sal.22,2), ein tekst som ender med at Gud grip inn og hjelper.

Ytringa står òg i Matt. 27,46 (Matt. 27,46). Her ligg orda tettare opp til bibelsk hebraisk enn hos Markus.

Stikkord
Gud
einsemd
krossfestinga av Jesus
Jesu sju ord på krossen
«Min Gud, min Gud, kvifor har du forlate meg?»


 
«Min Gud, min Gud, kvifor har du forlate meg?» (Tillagt Jesus)
V
Teke frå Joh. 19,28 ved bibel.no og Jesu sju ord på krossen

Informasjon

Tillagt Jesus
Kjelde:Det nye testamentet (heilag bok)
Johannesevangeliet
Opphavleg mål: Nynorsk
Kontekst: Også denne utsegna viser til Salme 22. I følgje Johannesevangeliet sa Jesus dette for at orda i Salme 22,16 (Sal. 22,16) skulle bli oppfylte. For å slukke tørsten, fekk han eddikvin å drikke av ein svamp som soldatane heldt framom munnen hans, på ein isopstilk.

Stikkord
tørste
profetiar
Jesu sju ord på krossen
«Eg er tørst.»


 
«Eg er tørst.» (Tillagt Jesus)
VI
Teke frå Joh. 19,30 ved bibel.no og Jesu sju ord på krossen

Informasjon

Tillagt Jesus
Kjelde:Det nye testamentet (heilag bok)
Johannesevangeliet
Opphavleg mål: Nynorsk
Kontekst: I følgje Johannesevangeliet bøygde Jesus hovudet og anda ut då dette var sagt.

Stikkord
ende
Jesus
død
krossfestinga av Jesus
Jesu sju ord på krossen
«Det er fullført!»
 
'Jesus åleine på krossen' måla av James Tissot (1836–1902).


 
«Det er fullført!» (Tillagt Jesus)
VII
Teke frå Luk 23,46 ved bibel.no og Jesu sju ord på krossen

Informasjon

Tillagt Jesus
Kjelde:Det nye testamentet (heilag bok)

Lukasevangeliet
Opphavleg mål: Nynorsk
Kontekst: Orda i Lukasevangeliet vert i kristen tradisjon rekna som dei aller siste orda Jesus sa medan han hang på krossen.
Sjå òg
Stikkord
overgjeving
Jesus
hender
ånd
fedrar
Gud
krossfestinga av Jesus
Jesu sju ord på krossen
«Far, i dine hender gjev eg mi ånd!»


 
«Far, i dine hender gjev eg mi ånd!» (Tillagt Jesus)

Sagt om dei sju orda

endre

Opphavleg tekst:


«GAk under JEsu Kors at staa,
O kiære Siæl, og med attraa
Kys JEsu Læber, og giv agt
Paa hvad hand har til Affskeed sagt.»


Informasjon
Opphav: Thomas Kingo

Kjelde:«Om de syv Ord JEsus talede paa Korset» (dikt) (salme)
Opphavleg mål: Dansk
År: 1689

Stikkord
avskjed
Jesus
krossfestinga
kristendom
kyss
lytting
Jesu sju ord på krossen

Gå under Jesu kross å stå
o klare sjel, og med attrå
kyss Jesu lipper, og gjev akt
på kva han har til avskjed sagt.

 
«JEsu Christi Korsfæstelse.»


 

Gå under Jesu kross å stå
o klare sjel, og med attrå
kyss Jesu lipper, og gjev akt
på kva han har til avskjed sagt.

  Thomas Kingo
Omsett: Det andre ord som då blei talt,

Då blei hans moder anbefalt,
Sankt Hans som son å kjenne:
«Sankt Hans ta du mi moder inn,
Og ha omsorg for henne.»

Informasjon
Opphav: Petter Dass

Kjelde:«De syv Ord paa Korset JEsus talte» (dikt)
Bibelsk visebok (bok)

År: 1711
Kontekst: Dette er Petter Dass si skildring av eitt av Jesu sju ord på krossen som ifølgje kristen tradisjon blei sagt under krossfestinga.
Sjå òg
Stikkord
ord
Jesus
Maria
apostelen Johannes
omsorg
mødrer
Jesu sju ord på krossen

Det andet Ord, som da blev talt,
Da blev hans Moder anbefalt,
Sanct Hans for Søn at kiende:
Sanct Hans tag du min Moder an,
Og drag Omsorg for hende.

 
Stabat mater-måleri frå 1500-talet av Albrecht Altdorfer.


 

Det andet Ord, som da blev talt,
Da blev hans Moder anbefalt,
Sanct Hans for Søn at kiende:
Sanct Hans tag du min Moder an,
Og drag Omsorg for hende.

  Petter DassOpphavleg tekst:

«Gid det og blive sidst det Ord
Jeg tale skal paa denne Jord.»


Informasjon
Opphav: Thomas Kingo

Kjelde:«Om de syv Ord JEsus talede paa Korset» (dikt) (salme)
Opphavleg mål: Dansk
År: 1689
Kontekst: Avslutninga av 18. verset i Thomas Kingos salme frå 1689: «Om de syv Ord JEsus talede paa Korset» Orda teksten viser til, er det siste av «Jesu sju ord på krossen». I diktet er dette attgjeve slik:

Hand sagde: Fader i din Haand
Befaler Jeg min Siæl og Aand. adl.dk

Sjå òg
Stikkord
ord
ende
håp
Jesus
ønskje
jorda
Jesu sju ord på krossen

Gjev det òg blir det siste ord
eg tale skal på denne jord.

 
The Descent of the Holy Spirit av Louis Comfort Tiffany


 

Gjev det òg blir det siste ord
eg tale skal på denne jord.

  Thomas Kingo