Petter Dass

norsk prest og skribent

«Ved Alstahougs Præstegaard findes at see

Petter DassOpphavleg tekst:

«Ved Alstahougs Præstegaard findes at see

Syv Søstre som flætter sine Lokker i Snee

Syv Dammer og alle saa hvide,

Hvoraf i Landkorterne meget gaaer Ry,
Hvis Topper opstiger anseelig i Sky,

Og sees i Havet saa vide;»

Informasjon
Opphav: Petter Dass

Kjelde:«Helgelands Beskrivelse»
«Nordlands Trompet» (dikt)

Stikkord
Sju søstre
fjell
norsk landskap
Nord-Noreg
Alstahaug

«Ved Alstahougs Præstegaard findes at see

Syv Søstre som flætter sine Lokker i Snee»


Syv Søstre som flætter sine Lokker i Snee»
Informasjon
Opphav: Petter Dass

Kjelde:«Trende Bibelske Bøger udi Riim» (dikt) (bok)
År: 1721

Stikkord
kvinner
lovprisingar
kristendom
nåde
likestilling

Men spør du? hvad er det behof
At tale Qvinders Priis og Lof
  I saadan mange Maade/
Da svaris/ vore Qvinder er
Til Livet og Med-Arvinger
  Formedelst Christi Naade.

To kvinner måla av William Hogarth ca. 1729. Detalj frå The Wedding of Stephen Beckingham and Mary Cox.


Men spør du? hvad er det behof
At tale Qvinders Priis og Lof
  I saadan mange Maade/
Da svaris/ vore Qvinder er
Til Livet og Med-Arvinger
  Formedelst Christi Naade.Teke frå Wikikilden

Informasjon
Opphav: Petter Dass

Kjelde:«Til Læseren» (dikt)
Trende Bibelske Bøger udi Riim (bok)
År: 1721

Stikkord
kvinner
dygder
kristendom
tale

Er Qvinde-Kiønnet ey betroed
Paa Prædik-Stoel at sætte Foed
  Og for Almuen tale/
Saa skal dog Qvinders Dydighed
For den Skyld icke kastis ned/
  Som den var lagt i Dvale.

Wyntje (Lavinia) Van Vechten, måla ca. 1720.


Er Qvinde-Kiønnet ey betroed
Paa Prædik-Stoel at sætte Foed
  Og for Almuen tale/
Saa skal dog Qvinders Dydighed
For den Skyld icke kastis ned/
  Som den var lagt i Dvale.Teke frå Wikikilden

Informasjon
Opphav: Petter Dass

Kjelde:«Til Læseren» (dikt)
Trende Bibelske Bøger udi Riim (bok)
År: 1721

Stikkord
kvinner
menn
kristendom
sjel
likestilling

I Skriften gjøres ey Forskiæl
Paa Mandens eller Qvindens Siæl
  Hvad Troen anbelanger/
Men hvo som troer og frygter GUD
Og seer til Christi blodig Hud/
  Hand Salighed empfanger.

Gammal skotsk gravstein som viser ei kvinne.


I Skriften gjøres ey Forskiæl
Paa Mandens eller Qvindens Siæl
  Hvad Troen anbelanger/
Men hvo som troer og frygter GUD
Og seer til Christi blodig Hud/
  Hand Salighed empfanger.Teke frå Nynorsk Wikipedia, som oppgav Dag og Tid 23. april 2013.

Informasjon
Opphav: Petter Dass

Kjelde:Brev frå Petter Dass til Dorothea Engelbrets-Datter

Stikkord
Dorothe Engelbretsdotter
brev
svar
manglar

«Matrone! Hvo staaer til?
Gaaer Junker Ars paa Krykker?
Er Phoebi Harpe-Spil Nu slagen slet i Stykker?
Hvorledes er det fat Med Frue Minervæ Sager?
Har hun ald Fryd forladt Og holder Sørge-Dager?
Er nu Parnassi Slot Forstyrret slet og øde?
Er Musa Banqverot? Er alle Nympher døde?
Har ald Poeters Ven Sit Skriver-Tøy forsoren?
Er Blæk, Papir og Pen Forsvunden og forloren?
Min Pen tre Gange har Til Dorothea ganget,

Men ey Bogstav og Svar Til Dato har erlanget.»


«Matrone! Hvo staaer til?

Gaaer Junker Ars paa Krykker?
Er Phoebi Harpe-Spil Nu slagen slet i Stykker?
Hvorledes er det fat Med Frue Minervæ Sager?
Har hun ald Fryd forladt Og holder Sørge-Dager?
Er nu Parnassi Slot Forstyrret slet og øde?
Er Musa Banqverot? Er alle Nympher døde?
Har ald Poeters Ven Sit Skriver-Tøy forsoren?
Er Blæk, Papir og Pen Forsvunden og forloren?
Min Pen tre Gange har Til Dorothea ganget,
Men ey Bogstav og Svar Til Dato har erlanget.»