Kvinner er vaksne menneske av hokjønn.Paseo a orillas del mar måla av Joaquin Sorolla.

Karakteristikkar endre

Teke frå «Kåte menn og troll til kjerringer» i ABC Nyheter, 25.04.2008
Opphavleg tekst:
«For er det en ting denne sesongen av Ungkaren lærer oss, så er det at vi jenter er noen ekte kjerringer. Og jo eldre du blir, desto mer kjerring blir du. De voksne damene som jakter på kjærligheten er nok på privaten helt flotte personer. Men på TV får vi se at de baksnakker, snerrer, himler med øynene og nedvurderer sine konkurrenter.»

Informasjon
Opphav: Elise Nyborg Eriksen

Kjelde:ABC Nyheter (nettavis)
Opphavleg mål: Bokmål
År: 2008

Stikkord
Ungkaren
kvinner
kjerringar
realityfjernsyn
alder
aldring
«For er det en ting denne sesongen av Ungkaren lærer oss, så er det at vi jenter er noen ekte kjerringer. Og jo eldre du blir, desto mer kjerring blir du.»


 

«For er det en ting denne sesongen av Ungkaren lærer oss, så er det at vi jenter er noen ekte kjerringer. Og jo eldre du blir, desto mer kjerring blir du.»   Elise Nyborg EriksenTeke frå Wikisource
Opphavleg tekst:
«besides, we have reason to apprehend and grow Jealous, That Men by frequenting these Stygian Tap-houses will usurp on our Prerogative of tattling, and soon learn to exceed us in Talkativeness: a Quality wherein our Sex has ever Claimed preheminence: For here like so many Frogs in a puddle, they sup muddy water, and murmur insignificant notes»

Informasjon

Tillagt kvinner frå London
Kjelde:The Women's Petition against Coffee (pamflett)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1672
Kontekst: The Women's Petition against Coffee blei gjeven ut anonymt, signert «By a Well-willer». I sjølve teksten blei opphavsmennene presentert som «The Humble Petitions and Address of Several Thousands of Buxome Good-Women, Languishing in Extremity of Want.» Det er usikkert om det i det heile var kvinner som stod bak pamfletten. Han blei seinare svart på av The Men’s Response to the Women’s Petition Against Coffee. laphamsquarterly.org

Stikkord
kaffi
drikking
snakking
sladder
froskar
menn
kvinner
«I tillegg har me grunn til å frykta og misunna menn, som ved å dra til desse helvetes drikkehola kanskje vil ta over vår hevd på sladder, og snart vil læra å overgå oss i snakksamheit - ein eigenskap vårt kjønn alltid før har vore eineståande i - for her, som froskar i ein pytt, drikk dei sølevatn og mumlar fram uviktige notar.»
 
Interior of a London Coffee-house. Måleri frå 1600-talet.


 

«I tillegg har me grunn til å frykta og misunna menn, som ved å dra til desse helvetes drikkehola kanskje vil ta over vår hevd på sladder, og snart vil læra å overgå oss i snakksamheit - ein eigenskap vårt kjønn alltid før har vore eineståande i - for her, som froskar i ein pytt, drikk dei sølevatn og mumlar fram uviktige notar.» (Tillagt kvinner frå London)


Evner endreInformasjon

Norsk ordtak Opphav: Ivar Aasen
Kjelde:Norske Ordsprog (bok)

Stikkord
kvinner
menn
visdom
styre
kjerringar
kallar
«Lat det vera Kjerring elder Kall; den klokaste styrer best.»
 
A Society of Patriotic Ladies at Edenton in North Carolina. Engelsk karikaturteikning frå 1775.


 

«Lat det vera Kjerring elder Kall; den klokaste styrer best.» Norsk ordtak - Ivar Aasen

Arbeid endre

Teke frå Halldis Moren Vesaas på Nynorsk Wikipedia

Informasjon
Opphav: Halldis Moren Vesaas

Kjelde:Ord over grind (diktsamling)

År: 1965
Kontekst: I føreordet til Ord over grind, utvalde dikt (1965).
Sjå òg
Stikkord
dikt
skriving
kvinner
røyst
pionerar
«Den tida var det enno så få kvinner her i landet som hadde skrive dikt at når ein gjorde det, måtte ein nesten kjenne seg som eit svarberg, som fange inn stumme ord og gav dei lyd.»


 

«Den tida var det enno så få kvinner her i landet som hadde skrive dikt at når ein gjorde det, måtte ein nesten kjenne seg som eit svarberg, som fange inn stumme ord og gav dei lyd.»   Halldis Moren Vesaas


Teke frå Behn, Aphra. The Oxford Dictionary of Quotations. Ed. Elizabeth Knowles. Oxford University Press, 2004. Oxford Reference Online. Oxford University Press. oxfordreference.com, og frå Project Gutenberg's The Works of Aphra Behn, Vol. III, by Aphra Behn (Release Date: November 10, 2003 [EBook #10039] Language: English)
Opphavleg tekst:
«All I ask, is the Priviledge for my Masculine Part the Poet in

me, (if any such you will allow me) to tread in those successful Paths my Predecessors have so long thriv'd in, to take those Measures that both the Ancient and Modern Writers have set me, and by which they have pleas'd the World so well: If I must not, because of my Sex, have this Freedom, but that you will usurp all to your selves; I lay down my Quill, and you shall hear no more of me


Omsett:
Alt eg ber om er lov for den maskuline delen, diktaren i meg, (om de vil gå med på at ein slik finst) å gå i dei lukkelege stiane føregjengarane mine så lenge har vakse i, å utføra slike mål som både gamle og samtidige diktarar har sett meg, og som dei har gleda verda så mykje med. Kan eg ikkje, på grunn av kjønnet mitt, få denne fridommen, fordi de vil stela alt til dykk sjølv, skal eg legga ned fjøra mi, og de vil ikkje høyra meir frå meg.»


Informasjon
Opphav: Aphra Behn

Kjelde:The Lucky Chance (skodespel)
Forordet
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1686
Periode: Den engelske restaurasjonen
Kontekst: Forord til The Lucky Chance

Stikkord
skriving
kjønn
mannsarbeid
kvinner
«Alt eg ber om er lov for den maskuline delen, diktaren i meg, (om de vil gå med på at ein slik finst) å gå i dei lukkelege stiane føregjengarane mine så lenge har vakse i.»
 
Den heilage Paulus skriv sine epistlar. Måleri av Valentin de Boulogne eller Nicolas Tournier.


 

«Alt eg ber om er lov for den maskuline delen, diktaren i meg, (om de vil gå med på at ein slik finst) å gå i dei lukkelege stiane føregjengarane mine så lenge har vakse i.»   Aphra Behn


Opphavleg tekst:
«Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself.»

Informasjon
Opphav: Virginia Woolf

Kjelde:Mrs. Dalloway (roman)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1925
Periode: Mellomkrigstida
Sitattype: Førstelinje
Kontekst: Opningslinja i romanen Mrs. Dalloway.

Stikkord
blomar
handlingar
handel
sjølv
kvinner
«Fru Dalloway sa ho ville kjøpa blomane sjølv.»


 

«Fru Dalloway sa ho ville kjøpa blomane sjølv.»   Virginia Woolf


Teke frå w:Taus

Informasjon

Norsk ordtak Opphav: Ivar Aasen
Kjelde:Norske Ordsprog (bok)


Opphavleg mål: Landsmål
Sjå òg
Stikkord
arbeid
teneste
kvinner
sjølvhjelp
«Der som ikkje er Taus, fær Kona tena seg sjølv.»


 

«Der som ikkje er Taus, fær Kona tena seg sjølv.» Norsk ordtak - Ivar Aasen

Samliv endre

Opphavleg tekst:

«for med en Kvinde gaar en Mand under, og uden en Kvinde kan han ikke leve»

Informasjon
Opphav: Arne Garborg

Kjelde:Trætte Mænd (roman)
Opphavleg mål: Riksmål
År: 1891

Stikkord
samliv
menn
kvinner
undergang
kjærleik
øydelegging
«For med ei kvinne går ein mann under, og utan ei kvinne kan han ikkje leva»
 
Karikatur frå første halvdel av 1800-talet.


 

«For med ei kvinne går ein mann under, og utan ei kvinne kan han ikkje leva»   Arne GarborgOpphavleg tekst:
«Every man who is not a monster, a mathematician, or a mad philosopher, is the slave of some woman or other.»

Informasjon
Opphav: George Eliot

Kjelde:The Sad Fortunes of the Rev. Amos Barton (bok)
Scenes of Clerical Life (bok)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1858
Kontekst: Frå fjerde kapittel i boka.

Stikkord
menn
kvinner
monster
matematikarar
filosofar
slavar
«Einkvar mann som ikkje er eit monster, ein matematikar eller ein galen filosof, er slaven til ei eller anna kvinne.»


 

«Einkvar mann som ikkje er eit monster, ein matematikar eller ein galen filosof, er slaven til ei eller anna kvinne.»   George Eliot


Religion endre


Informasjon

Kjelde:Bibelen (heilag bok)
Første mosebok
Studentmållagsbibelen
Opphavleg mål: Landsmål
År: 1921
Kontekst: 1. mos. 2.22-23 i Studentmållagsbibelen

Stikkord
Gud
menn
kvinner
namngjeving
bein
skaping
«Og Herren Gud bygde ei kvinna av det sidebeinet han tok av mannen, og leidde henne fram til honom. Då sagde mannen: ‘Dette er då bein av mine bein og kjøt av mitt kjøt. Ho skal kallast kjerring; for ho er teki av ein kar.’»
 
Skapinga av Eva


 

«Og Herren Gud bygde ei kvinna av det sidebeinet han tok av mannen, og leidde henne fram til honom. Då sagde mannen: ‘Dette er då bein av mine bein og kjøt av mitt kjøt. Ho skal kallast kjerring; for ho er teki av ein kar.’»
Informasjon
Opphav: Petter Dass

Kjelde:«Trende Bibelske Bøger udi Riim» (dikt) (bok)
År: 1721

Stikkord
kvinner
lovprisingar
kristendom
nåde
likestilling

Men spør du? hvad er det behof
At tale Qvinders Priis og Lof
  I saadan mange Maade/
Da svaris/ vore Qvinder er
Til Livet og Med-Arvinger
  Formedelst Christi Naade.

 
To kvinner måla av William Hogarth ca. 1729. Detalj frå The Wedding of Stephen Beckingham and Mary Cox.


 

Men spør du? hvad er det behof
At tale Qvinders Priis og Lof
  I saadan mange Maade/
Da svaris/ vore Qvinder er
Til Livet og Med-Arvinger
  Formedelst Christi Naade.

  Petter Dass