«Den som ikkje heve Dreng, fær tena seg sjølv.» Norsk ordtak - Ivar AasenArbeidTeke frå w:Dreng

Informasjon

Norsk ordtak Opphav: Ivar Aasen
Kjelde:Norske Ordsprog

Sjå òg
Stikkord
arbeid
teneste
menn
sjølvhjelp
ansvar
«Den som ikkje heve Dreng, fær tena seg sjølv.»Teke frå w:Taus

Informasjon

Norsk ordtak Opphav: Ivar Aasen
Kjelde:Norske Ordsprog (bok)


Opphavleg mål: Landsmål
Sjå òg
Stikkord
arbeid
teneste
kvinner
sjølvhjelp
«Der som ikkje er Taus, fær Kona tena seg sjølv.»


«Der som ikkje er Taus, fær Kona tena seg sjølv.» Norsk ordtak - Ivar Aasen


Teke frå Britannica Online (2008) og The Columbia World of Quotations (1996), sistnemnde oppgjev New York Times (April 6, 1977).
Opphavleg tekst:
«It's just a job. Grass grows, birds fly, waves pound the sand. I beat people up.»

Informasjon
Opphav: Muhammad Ali

Kjelde:New York Times (avis)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1977

Stikkord
arbeid
boksing
vald
bank
gras
fuglar
bølgjer
«Det er berre ein jobb. Gras veks, fuglar flyr, bølgjer slår mot sanden. Eg bankar opp folk.»


«Det er berre ein jobb. Gras veks, fuglar flyr, bølgjer slår mot sanden. Eg bankar opp folk.»   Muhammad AliTeke frå Kapittel 32 i Little Dorrit
Opphavleg tekst:
«I merely wish to remark that the

task this Proprietor has set me, has been never to leave off conjugating the Imperative Mood Present Tense of the verb To keep always at it. Keep thou always at it. Let him keep always at it. Keep we or do we keep always at it. Keep ye or do ye or you keep always at it. Let them keep always at it. Here is your benevolent

Patriarch of a Casby, and there is his golden rule.»

Informasjon
Opphav: Charles Dickens
gjennom Mr. Pancks

Kjelde:Little Dorrit (roman)
Kapittel 32
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1856
Periode: Viktoriatida

Stikkord
arbeid
framhald
levereglar
patriarkar
sjefar
«Hald stendig fram. Her har de den vennlegsinna partiarken av ein Casby, og der er den gylne regelen hans.»


«Hald stendig fram. Her har de den vennlegsinna partiarken av ein Casby, og der er den gylne regelen hans.»   Charles DickensTeke frå Engelsk Wikiquote, som oppgav The Crown of Wild Olive, lecture I: Work, sections 23-24 (1866)
Opphavleg tekst:
«Ask a great money-maker what he wants to do with his money, — he never knows. He doesn't make it to do anything with it. He gets it only that he may get it. "What will you make of what you have got?" you ask. "Well, I'll get more," he says. Just as at cricket, you get more runs. There's no use in the runs, but to get more of them than other people is the game. So all that great foul city of London there, — rattling, growling, smoking, stinking, — a ghastly heap of fermenting brickwork, pouring out poison at every pore, — you fancy it is a city of work? Not a street of it! It is a great city of play; very nasty play and very hard play, but still play.»

Informasjon
Opphav: John Ruskin

Kjelde:The Crown of Wild Olive (bok)
År: 1866

Stikkord
London
byar
arbeid
leik
gift
«Heile den store, fæle byen London der — skramlande, knurrande, røykande, stinkande — ein gyseleg haug gjærande murstein, som slepp ut gift frå kvar pore — trur du det er ein arbeidande by? Ikkje i ei einaste gate! Det er ein stor leikande by, svært fæl leik og svært hard leik, men framleis leik.»


«Heile den store, fæle byen London der — skramlande, knurrande, røykande, stinkande — ein gyseleg haug gjærande murstein, som slepp ut gift frå kvar pore — trur du det er ein arbeidande by? Ikkje i ei einaste gate! Det er ein stor leikande by, svært fæl leik og svært hard leik, men framleis leik.»   John Ruskin