Teke frå Kapittel 32 i Little Dorrit
Opphavleg tekst:
«I merely wish to remark that the

task this Proprietor has set me, has been never to leave off conjugating the Imperative Mood Present Tense of the verb To keep always at it. Keep thou always at it. Let him keep always at it. Keep we or do we keep always at it. Keep ye or do ye or you keep always at it. Let them keep always at it. Here is your benevolent

Patriarch of a Casby, and there is his golden rule.»

Informasjon
Opphav: Charles Dickens
gjennom Mr. Pancks

Kjelde:Little Dorrit (roman)
Kapittel 32
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1856
Periode: Viktoriatida

Stikkord
arbeid
framhald
levereglar
patriarkar
sjefar
«Hald stendig fram. Her har de den vennlegsinna partiarken av ein Casby, og der er den gylne regelen hans.»


«Hald stendig fram. Her har de den vennlegsinna partiarken av ein Casby, og der er den gylne regelen hans.»   Charles DickensOpphavleg tekst:

«If you want a golden rule that will fit everybody, this is it: Have nothing in your houses that you do not know to be useful, or believe to be beautiful.»

Informasjon
Opphav: William Morris

Kjelde:«The Beauty of Life» (førelesing)
Hopes and Fears for Art (bok)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1880
Kontekst: Frå ei førelesing for Birmingham Society of Arts and School of Design den 19. februar 1880, seinare utgjeven i Hopes and Fears for Art: Five Lectures Delivered in Birmingham, London, and Nottingham, 1878 - 1881 (1882)

Stikkord
levereglar
innreiing
nytte
venleik
«Viss de vil ha ein gylden regel som passar alle, er det denne: Ha ingenting i husa dykkar som de ikkje veit er nyttig, eller synest er vakkert.»
Dronning Guinevere måla av Wiliam Morris i 1858.


«Viss de vil ha ein gylden regel som passar alle, er det denne: Ha ingenting i husa dykkar som de ikkje veit er nyttig, eller synest er vakkert.»   William Morris


Ordtak

endre
Opphavleg tekst:
«Waste not, want not.»

Informasjon

Engelsk ordtak


Opphavleg mål: Engelsk

Stikkord
sløsing
manglar
levereglar
«Øydsle inkje, vanta inkje.»
 
Plakat frå første verdskrigen som oppmoder ein til å ta vare på grøden gjennom sylting.


 

«Øydsle inkje, vanta inkje.» Engelsk ordtak