«– Gledeleg jul, onkel! Gud signe deg! ropte ei glad stemme. – Pøh! sa Scrooge. – Humbug!»

Charles DickensTeke frå Wikisource
Opphavleg tekst:
«"A merry Christmas, uncle! God save you!" cried a cheerful voice. "Bah!" said Scrooge. "Humbug!"»

Informasjon
Opphav: Charles Dickens

Kjelde:A Christmas Carol (kortroman)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1843
Periode: Viktoriatida

Stikkord
jul
glede
ønske
oppspinn
kynisme
«– Gledeleg jul, onkel! Gud signe deg! ropte ei glad stemme. – Pøh! sa Scrooge. – Humbug!»
Ebenezer Scrooge i ein illustrasjon av John Leech frå 1843.
Teke frå Kapittel 32 i Little Dorrit
Opphavleg tekst:
«I merely wish to remark that the

task this Proprietor has set me, has been never to leave off conjugating the Imperative Mood Present Tense of the verb To keep always at it. Keep thou always at it. Let him keep always at it. Keep we or do we keep always at it. Keep ye or do ye or you keep always at it. Let them keep always at it. Here is your benevolent

Patriarch of a Casby, and there is his golden rule.»

Informasjon
Opphav: Charles Dickens
gjennom Mr. Pancks

Kjelde:Little Dorrit (roman)
Kapittel 32
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1856
Periode: Viktoriatida

Stikkord
arbeid
framhald
levereglar
patriarkar
sjefar
«Hald stendig fram. Her har de den vennlegsinna partiarken av ein Casby, og der er den gylne regelen hans.»


«Hald stendig fram. Her har de den vennlegsinna partiarken av ein Casby, og der er den gylne regelen hans.»