Byar


Om byar

endre
Teke frå Sandburg, Carl The Oxford Dictionary of Quotations. Ed. Elizabeth Knowles. Oxford University Press, 2004. Oxford Reference Online. Oxford University Press.
Opphavleg tekst:

«Stormy, husky, brawling,
City of the Big Shoulders.»


Informasjon
Opphav: Carl Sandburg

Kjelde:«Chicago» (dikt)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1916

Stikkord
Chicago
storbyar
skuldrer
slosting
grovskap
stormar

Stormande, grov, slostande
Byen med dei breie skuldrene

 
Utsyn frå John Hancock Center i Chicago.


 

Stormande, grov, slostande
Byen med dei breie skuldrene

  Carl SandburgTeke frå nb.no

Informasjon
Opphav: Halvdan Magnus Hansen

Kjelde:«Toget» (dikt)
Utan å ta metermålet fra (diktsamling)
År: 1998
Kontekst: Diktet er skrive opp på ein av etasjane i Forum Jæren.

Stikkord
byar
sletter
merke
monologar
metaforar
syntaks
litteratur
jernbane
bøker

Stasjonsbyen ligg som eit bokmerke
På den store sletta.
(Midt mellom to monologar i ei tynn bok
Der syntaksen er god men metaforane slitne)


 

Stasjonsbyen ligg som eit bokmerke
På den store sletta.
(Midt mellom to monologar i ei tynn bok
Der syntaksen er god men metaforane slitne)

  Halvdan Magnus HansenTeke frå Engelsk Wikiquote, som oppgav The Crown of Wild Olive, lecture I: Work, sections 23-24 (1866)
Opphavleg tekst:
«Ask a great money-maker what he wants to do with his money, — he never knows. He doesn't make it to do anything with it. He gets it only that he may get it. "What will you make of what you have got?" you ask. "Well, I'll get more," he says. Just as at cricket, you get more runs. There's no use in the runs, but to get more of them than other people is the game. So all that great foul city of London there, — rattling, growling, smoking, stinking, — a ghastly heap of fermenting brickwork, pouring out poison at every pore, — you fancy it is a city of work? Not a street of it! It is a great city of play; very nasty play and very hard play, but still play.»

Informasjon
Opphav: John Ruskin

Kjelde:The Crown of Wild Olive (bok)
År: 1866

Stikkord
London
byar
arbeid
leik
gift
«Heile den store, fæle byen London der — skramlande, knurrande, røykande, stinkande — ein gyseleg haug gjærande murstein, som slepp ut gift frå kvar pore — trur du det er ein arbeidande by? Ikkje i ei einaste gate! Det er ein stor leikande by, svært fæl leik og svært hard leik, men framleis leik.»


 

«Heile den store, fæle byen London der — skramlande, knurrande, røykande, stinkande — ein gyseleg haug gjærande murstein, som slepp ut gift frå kvar pore — trur du det er ein arbeidande by? Ikkje i ei einaste gate! Det er ein stor leikande by, svært fæl leik og svært hard leik, men framleis leik.»   John Ruskin


Vurderingar

endre
Teke frå no.wikiquote

Informasjon
Opphav: Lillebjørn Nilsen

«God natt, Oslo» (song)
Original Nilsen (musikkalbum)
Opphavleg mål: Bokmål

Stikkord
Oslo
byar
heimstader
uro
natt
dag

Min by, du ligger rastløs selv om dagen din er over.
For du vet at natten din blir aldri lang.

 
Oslohamna tidleg om morgonen.


 

Min by, du ligger rastløs selv om dagen din er over.
For du vet at natten din blir aldri lang.

  Lillebjørn NilsenOpphavleg tekst:

«Forstod man denne ridderlige mening
med poesi og frihet i forening?
Jo, rundt i daler, bygder, mange steder
begrep de daaden, men i byen, nei!
Den kalle, lille by'n med fire stræder,
den slengte smuds og stener paa hans vei!
I all hans færd, ja, endog i hans kaar,
forfulgte den ham faafængt gjennem aar -
ti kjæmpen var av dem, hvis syner blaanet
desmere han i støvet blev forhaanet!»


Informasjon
Opphav: Olaf Bull

Kjelde:«Henrik Wergeland» (dikt)
De hundrede aar (diktsamling)
År: 1928

Stikkord
Henrik Wergeland
forståing
byar
Oslo
hån
dikting
fridom

Den kalle, lille by'n med fire stræder,
den slengte smuds og stener paa hans vei!


 

Den kalle, lille by'n med fire stræder,
den slengte smuds og stener paa hans vei!

  Olaf BullTeke frå Mansfield Park på Google Books
Opphavleg tekst:
«We do not look in great cities for our best morality.»

Informasjon
Opphav: Jane Austen
gjennom Edmund Bertram

Kjelde:Mansfield Park (roman)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1814

Stikkord
byar
moral
føredøme
«Me leiter ikkje i store byar etter vår beste moral.»


 

«Me leiter ikkje i store byar etter vår beste moral.»   Jane AustenOpphavleg tekst:
«Ah! my poor dear child, the truth is, that in London it is always a sickly season. Nobody is healthy in London, nobody can be.»

Informasjon
Opphav: Jane Austen
gjennom Mr. Woodhouse

Kjelde:Emma (roman)
År: 1816

Stikkord
London
helse
sjukdom
storbyar
byar
«Sanninga er at i London er det alltid ei sjukdomstid. Ingen er ved god helse i London, ingen kan vera det.»
 
Visiting the Sick, vitseteikning frå 1806.


 

«Sanninga er at i London er det alltid ei sjukdomstid. Ingen er ved god helse i London, ingen kan vera det.»   Jane AustenTeke frå Engelsk Wikiquote som oppgjev James Boswell: The Life of Samuel Johnson, LL.D. (1791) som kjelde.
Opphavleg tekst:
«When a man is tired of London, he is tired of life; for there is in London all that life can afford.»

Informasjon
Opphav: Samuel Johnson

År: 1777

Stikkord
London
livet
trøytte
byar
storbyar
«Når ein mann er trøytt av London er han trøytt av livet; for i London finst alt som livet kan tilby.»
 
Temple i London på 1700-talet.


 

«Når ein mann er trøytt av London er han trøytt av livet; for i London finst alt som livet kan tilby.»   Samuel Johnson