1813 - 1814 - 1815

1814 var eit år i 1810-åra.

Sagt om 1814

endre

Sagt i 1814

endre
Teke frå § 49 i den norske Grunnlova. Wikikilden, Lovdata
Opphavleg tekst:
«Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget, der bestaaer af 2 Afdelinger, et Lagthing og et Odelsthing.»Forkorta i 2007, då Odelstinget blei avskaffa:

«Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget.»

Informasjon

Kjelde:Den norske grunnlova (lov)
Opphavleg mål: Dansk
År: 1814

Stikkord
Stortinget
makt
norsk politikk
demokrati
«Folket utøver den lovgjevande makta ved Stortinget.»


 

«Folket utøver den lovgjevande makta ved Stortinget.»Opphavleg tekst:

«my voice proclaims
How exquisitely the individual Mind
(And the progressive powers perhaps no less
Of the whole species) to the external World
Is fitted:--and how exquisitely, too,
Theme this but little heard of among Men,
The external World is fitted to the Mind.»


Omsett: røysta mi fortel

kor utsøkt kvar ein hug
(og alle menneskje si utviklingskraft
kanskje ikkje mindre) er verka til
for heile den ytre verda; kor utsøkt, òg,
eit omkvede ein sjeldan høyrer iblant folk,
den ytre verda er verka til for hugen.

(Omsetjing: Ranveig Thattai) </noinclude>


Informasjon
Opphav: William Wordsworth

Kjelde:«The Recluse» (dikt)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1814
Kontekst: Dette er eit utdrag frå det poetiske prospektet til The Recluse der Wordsworth sette opp strukturen og føremålet med diktet. Prospektet inneheld nokre av Wordworth sine mest namngjetne liner om sambandet mellom menneskesinnet og naturen.

Stikkord
verda
natur
sinnet
tilpassing
perfeksjon

Kor utsøkt [...] den ytre verda er verka til for hugen.

 
Nordlys i Alaska. (Foto: Joshua Strang)


 

Kor utsøkt [...] den ytre verda er verka til for hugen.

  William WordsworthTeke frå Mansfield Park på Google Books
Opphavleg tekst:
«We do not look in great cities for our best morality.»

Informasjon
Opphav: Jane Austen
gjennom Edmund Bertram

Kjelde:Mansfield Park (roman)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1814

Stikkord
byar
moral
føredøme
«Me leiter ikkje i store byar etter vår beste moral.»


 

«Me leiter ikkje i store byar etter vår beste moral.»   Jane AustenTeke frå Mansfield Park på Wikisource (Kapittel 22)
Opphavleg tekst:
«A large income is the best recipe for happiness I ever heard of. It certainly may secure all the myrtle and turkey part of it.»

Informasjon
Opphav: Jane Austen
gjennom Mary Crawford

Kjelde:Mansfield Park (roman)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1814

Stikkord
rikdom
ekteskap
lukke
«Ei stor inntekt er den beste oppskrifta på lukke eg har høyrt tale om.»


 

«Ei stor inntekt er den beste oppskrifta på lukke eg har høyrt tale om.»   Jane Austen