1815 - 1816 - 1817

1816 var eit år i 1810-åra.

Sagt om 1816

endre

Sagt i 1816

endre
Opphavleg tekst:
«Emma Woodhouse, handsome, clever, and rich, with a comfortable home and happy disposition, seemed to unite some of the best blessings of existence; and had lived nearly twenty-one years in the world with very little to distress or vex her.»

Informasjon
Opphav: Jane Austen

Kjelde:Emma (roman)
År: 1816
Sitattype: Førstelinje

Stikkord
lukke
signingar
rikdom
dugleik
venleik
«Emma Woodhouse, pen, flink, og rik, med ein komfortabel heim og eit lukkeleg sinn, såg ut til å samla i seg nokre av dei beste velsigningane i verda; og hadde levd i henne i nesten tjueein år med svært lite til å plaga eller fortvila henne.»


 

«Emma Woodhouse, pen, flink, og rik, med ein komfortabel heim og eit lukkeleg sinn, såg ut til å samla i seg nokre av dei beste velsigningane i verda; og hadde levd i henne i nesten tjueein år med svært lite til å plaga eller fortvila henne.»   Jane AustenOpphavleg tekst:
«Ah! my poor dear child, the truth is, that in London it is always a sickly season. Nobody is healthy in London, nobody can be.»

Informasjon
Opphav: Jane Austen
gjennom Mr. Woodhouse

Kjelde:Emma (roman)
År: 1816

Stikkord
London
helse
sjukdom
storbyar
byar
«Sanninga er at i London er det alltid ei sjukdomstid. Ingen er ved god helse i London, ingen kan vera det.»
 
Visiting the Sick, vitseteikning frå 1806.


 

«Sanninga er at i London er det alltid ei sjukdomstid. Ingen er ved god helse i London, ingen kan vera det.»   Jane Austen