«Far dykkar er ein fantastisk rev.»   Roald Dahl

Teke frå Fantastic Mr Fox, Puffin Books, 2007 s. 19
Opphavleg tekst:
«And Mrs. Forx said to her children, 'I should like you to know that if it wasn't for your father we would all be dead by now. Your father is a fantastic fox.'
Mr Fox looked at his wife and she smiled. He loved her more than ever when she said things like that.»

Informasjon
Opphav: Roald Dahl

Kjelde:Fantastic Mr Fox (bok)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1974

Stikkord
eigenskapar
dugleik
revar
fedrar
kjærleik
samliv
«Far dykkar er ein fantastisk rev.»
Fuchs mit Fasan (1871) av Ludwig Sellmayr.