Fedrar er menn som er opphav til og/eller oppseder barn.Sjølvportrett av Carl Larsson med dottera Brita.

Sitat

endre
Teke frå Fantastic Mr Fox, Puffin Books, 2007 s. 19
Opphavleg tekst:
«And Mrs. Forx said to her children, 'I should like you to know that if it wasn't for your father we would all be dead by now. Your father is a fantastic fox.'
Mr Fox looked at his wife and she smiled. He loved her more than ever when she said things like that.»

Informasjon
Opphav: Roald Dahl

Kjelde:Fantastic Mr Fox (bok)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1974

Stikkord
eigenskapar
dugleik
revar
fedrar
kjærleik
samliv
«Far dykkar er ein fantastisk rev.»
 
Fuchs mit Fasan (1871) av Ludwig Sellmayr.


 

«Far dykkar er ein fantastisk rev.»   Roald DahlTeke frå Den burtkomne Faderen på Wikikilden
Opphavleg tekst:
«Eg hadde levt som den burtkomne Sonen og var som han komen i Naud; men daa eg som han søkte heim att, var Faderen burte.»

Informasjon
Opphav: Arne Garborg

Kjelde:Den burtkomne Faderen (roman)
Opphavleg mål: Landsmål
År: 1899
Sitattype: Førstelinje
Kontekst: Frå opninga av romanen.

Stikkord
søner
fedre
manglar
likningar
bibelsoger
«Eg hadde levd som den bortkomne sonen og var som han komen i naud; men då eg som han søkte heim att, var faderen borte.»
 
'Den bortkomne sonen' av Auguste Rodin.


 

«Eg hadde levd som den bortkomne sonen og var som han komen i naud; men då eg som han søkte heim att, var faderen borte.»   Arne Garborg