Eg hadde levd som den bortkomne sonen og var som han komen i naud; men då eg som han søkte heim att, var faderen borte.


Teke frå Den burtkomne Faderen på Wikikilden
Opphavleg tekst:
«Eg hadde levt som den burtkomne Sonen og var som han komen i Naud; men daa eg som han søkte heim att, var Faderen burte.»

Informasjon
Opphav: Arne Garborg

Kjelde:Den burtkomne Faderen (roman)
Opphavleg mål: Landsmål
År: 1899
Sitattype: Førstelinje
Kontekst: Frå opninga av romanen.

Stikkord
søner
fedre
manglar
likningar
bibelsoger
«Eg hadde levd som den bortkomne sonen og var som han komen i naud; men då eg som han søkte heim att, var faderen borte.»
'Den bortkomne sonen' av Auguste Rodin.
Communauté silhouette modif.jpg
«Eg hadde levd som den bortkomne sonen og var som han komen i naud; men då eg som han søkte heim att, var faderen borte.»   Arne Garborg