1898 - 1899 - 1900

1899 var eit år i 1890-åra.

Sagt om 1899

endre

Sagt i 1899

endre
Teke frå Den burtkomne Faderen på Wikikilden
Opphavleg tekst:
«Eg hadde levt som den burtkomne Sonen og var som han komen i Naud; men daa eg som han søkte heim att, var Faderen burte.»

Informasjon
Opphav: Arne Garborg

Kjelde:Den burtkomne Faderen (roman)
Opphavleg mål: Landsmål
År: 1899
Sitattype: Førstelinje
Kontekst: Frå opninga av romanen.

Stikkord
søner
fedre
manglar
likningar
bibelsoger
«Eg hadde levd som den bortkomne sonen og var som han komen i naud; men då eg som han søkte heim att, var faderen borte.»
 
'Den bortkomne sonen' av Auguste Rodin.


 

«Eg hadde levd som den bortkomne sonen og var som han komen i naud; men då eg som han søkte heim att, var faderen borte.»   Arne Garborg